S.C. INFOCONTUR S.R.L.
Firma are 2 cursuri introduse
S.C. INFOCONTUR S.R.L. s-a înfiin?at în anul 2003. Este o companie dinamic? a c?rei activitate vizeaz? organizarea cursurilor autorizate de formare profesional?, specializare ?i perfec?ionare din diverse domenii. În decursul anilor am avut peste 500 serii de cursan?i cu o rata de promovabilitate de 100%. Cursan?ii au fost din diferite domenii: ?omeri, studen?i, ingineri, medici, persoane f?r? un loc de munc?, precum ?i serii de cursan?i de la diverse institu?ii de stat ( A.J.O.F.M., Inspectoratul ?colar S?laj, Colegiul Na?ional “ Silvania” Zal?u), societ??i comerciale ( S.C. Michelin S.A, Intreprinderea de ?evi “ Silcotub” S.A., Arm?tura S.A., Garda de Mediu, etc.).
La INFOCONTUR clientul este întotdeauna pe primul loc. Noi construim rela?ii de afaceri bazate pe încredere, corectitudine ?i deschidere - rela?ii în care toate p?r?ile au de câ?tigat. Clien?ii no?tri includ firme de prestigiu din toate domeniile de activitate, personae fizice (adul?i ?i adolescen?i).
INFOCONTUR desf??oar? cursuri de zi (OPEN) cu o durat? de 4 luni 1/2 ( 720 ore) - calificare, 2 luni ( 360 ore) – calificare; cursuri de 1 lun? ?i 2 s?pt?mâni (150 ore) – perfectionare si cursuri de specializare de 30 ore, care presupun deplasarea cursan?ilor la sediul companiei ?i frecventarea cursurilor pe întreaga lor perioad?. Echipa INFOCONTUR se poate deplasa, de asemenea, la sediul companiilor interesate, inclusiv în alte localit?ti . Oferta educa?ional? de tip OPEN a INFOCONTUR con?ine urmatoarele tipuri de cursuri: “ Operator introducere, validare ?i prelucrare date”, “ Lucr?tor în comer?”, “ Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist”, “ Bucatar”, “ Zidar, pietrar, tencuitor”, “ Dulgher, tamplar, parchetar”, la care se adaug? module complementare care pot fi ata?ate, la cerere, oric?rui stagiu de preg?tire. Toate cursurile organizate de INFOCONTUR pot fi adaptate în func?ie de nevoile de instruire ale organiza?iilor ?i livrate în sistem la cerere, la sediul clientului pentru grupe compuse din 14 cursan?i.
Lectorii societ??ii au o mare experien?? în domeniu, fiind licen?ia?i în materiile pe care le predau, având în completarea studiilor universitare diplome Postuniversitare, Masterat, formator, examinator ECDL, etc.

Date contact firma cursuri
S.C. INFOCONTUR S.R.L.
Adresa: str. Porolissum bl.P70, ap.2-3
Telefon: 0740212617
Website: www.infocontur.page.tl


Cursuri oferite de S.C. INFOCONTUR S.R.L.

Alte cursuri

Cursuri cosmetica si coafura


Gaseste cursuri


Iti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!