Training intensiv Profiling
Trimite mai departe

Categorie
Alte cursuri

Oras
Bucuresti

Tip curs
in clasa

Pret
900

Pagina cursului

Descriere curs
-->
Este frustrant dac? flerul dumneavoastr? v? spune c? adev?rul într-o situa?ie este unul ?i nu reu?i?i s?-l dovedi?i?
Uneori trebuie s? lucr?m, s? colabor?m cu oameni care nu ne plac. ”Profiling”-ul nu înseamn? doar s? depistezi minciunile din emo?iile de pe fa??, ci s? po?i s? analizezi profilul uman din multe perspective. De fapt, nu conteaz? c? un om îmi place sau nu-mi place, nu are importan??. Conteaz? cum m? raportez eu la el.

Organiza?iile ?i indivizii pot dezvolta modele ineficiente sau disfunc?ionale de comportament. Ie?irea din aceste modele poate determina o îmbun?t??ire în eficien?a acestora de a-?i atinge scopurile propuse.

Exist? diferente sistematice între oamenii one?ti ?i cei necinsti?i în ceea ce prive?te comportamentul nonverbal, con?inutul discursului ?i r?spunsurile fiziologice.

Scopul cursului:
Ob?inerea unui profil f?r? o interac?iune direct? cu persoana studiat? pentru a-?i cunoa?te mai bine adversarii, concuren?ii în afaceri sau în orice alt domeniu de activitate, pentru o imagine mai clara a partenerului/partenerei ori a viitorilor angaja?i, colaboratori sau clien?i, sau pentru a descoperi mecanismul psihologic ce a stat la baza apari?iei unui anumit comportament.

Obiective:
Formarea competen?elor de evaluare comportamental?
Dezvoltarea competen?elor de identificare a informa?iilor cu semnifica?ie psihologic? în câmpul cunoa?terii
Formare abilit??ilor de anali?ti ai comportamentului uman
Formarea competen?elor de analiz? interdisciplinar?

Trainer: Marius Stamate
Certific?ri:
Protec?ia ?i analiza în gestionarea informa?iilor clasificate în administra?ia public?, Mai 2006, Ministerul Administra?iei ?i Internelor, Institutul Na?ional de Administra?ie
Formator, Institutul European din Romania, ianuarie 2013
Deontologia profesional? : norme de conduita, secretul profesional ?i transparen?a decizional?, Scoala de Finan?e Publice ?i Vama, 10-11 aprilie 2013
Powerful Business Persuasion Elite graduate, Bucuresti, noiembrie 2013, by Andy Szekely Training & Coaching
Nlp practitioner, certified IANLP; februarie 2016.

La acestea se adaug? ?i specializ?ri din domeniile:
 Face reading;
 Analiz? grafologic?.

Tematica abordata:

Modul 1 - Elemente de definire a personalit??ii
Clarific?ri conceptuale
Elemente de psihologia personalit??ii
Leadership – prezentare conceptual?
Modele psihologice cognitive (Emo?ii ?i reac?ia de r?spuns la pericol).
Tulbur?rile de personalitate ?i influen?a lor asupra comportamentului.
Recunoa?terea unor comportamente deviante.
Analiza comportamental? în situa?ii specifice.
Comportament în situa?ii de pericol ?i situa?ii vulnerabile.
Studii de caz, exerci?ii

Modul 2 - Tehnici de evaluare a adev?rului ?i detec?ia minciunii
Metoda FBI.
Metoda CIA
Tehnica FACS (Facial Action Coding System).
Exerci?ii ?i studii de caz.

Modulul 3 – Profiling – how to?
Metode cantitative ?i calitative de cercetare în psihologie, sociologie, business
Proceduri de identificare a informa?iilor slab structurate în câmpul cunoa?terii
Protocol de cercetare
Lucr?ri practice, studii de caz

Modulul 4 – Elemente de analiz? comportamental?
Rela?ia stare psihic? – comportament
Comportamentul dezirabil
Emo?ii ?i comportament
Informa?ii cu semnifica?ie psihologic? în comportamentul verbal ?i non verbal
Analiza comportament nonverbal
Lucr?ri practice, studii de caz
Comportament simulat, comportament disimulat
Analiza stresului din voce
Analiza ?i interpretarea microexpresiilor faciale
Lucr?ri practice, studii de caz, înv??are utilizare soft de analiz? a microexpresiilor faciale ?i de analiz? a stresului din voce

Modul 5 - Tehnici de elaborare a profilului psihologic
Structurarea profilului psihologic perceput
Identificarea vulnerabilit??ilor psihologice
Analiza strategica a profilului psihologic perceput
Elaborarea ?i implementarea recomand?rilor opera?ionale
Lucr?ri practice, studii de caz

Modul 6 - Cultura Organiza?ional?
Analiza comportamental? organiza?ional?
Eneagrama
Management & Leadership
Managementul conflictelor ?i managementul stresului

Teste:
- Testul Myer-Briggs Type Indicator
- Testul Belbin

Studiu de caz: rolul profiling-ului în predic?ia viitorului.TSI Consultanta si Training
Adresa: Strada Clucerului, Nr. 55, Sector 1, Bucuresti
Telefon: click pentru a vedea numarul de telefon
Website: www.sinaptiqedu.ro


contacteaza prin email
Contacteza firma de cursuri prin email

Nume si Prenume
Email
Telefon
Mesaj
Cod securitate

Doresc sa ma inscriu la acest curs
( firma de cursuri trebuie sa confirme inscrierea )

Gaseste cursuriIti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!