Trimite mai departe

Categorie
Cursuri psihologie

Oras
Bucuresti

Tip curs
in clasa

Pret
550 Euro

Calendar
12.05.2017 - 16.05.2017

Diploma
Social Panorama Consultant

Cod COR
-

Pagina cursului

Descriere curs
-->
Trainer

Lucas Derks este creatorul modelului ‘Panorama Social?’, fiind singura persoan? care poate oferi certificatul de ‘Social Panorama Consultant’. Lucas Derks este psihoterapeut, psiholog social, trainer NLP, autor, cercet?tor, fondator ?i membru al grupurilor de cercetare “The International Laboratory for Mental Space Research” ?i “Society for Mental Space Psychology”, cercet?tor asociat în cadrul Laboratorului “Metodologie Calitativ? Aplicat?” din cadrul Institutului de Sociologie al Academiei Romane ?i membru în cadrul NLP Leadership Summit. Psihoterapeutul britanic Andrew T. Austin îl descrie ca fiind “cel mai inteligent om pe care l-am cunoscut vreodat?”. Mai multe detalii: http://panoramasociala.ro/lucas-derks/


Cui se adreseaz??

Înv??area ?i utilizarea metodei ‘Panorama Social?’ presupune o cunoa?tere anterioar? în ceea ce prive?te ?tiin?ele ?i abord?rile centrate pe studiul ?i dezvoltarea fiin?ei umane. Astfel, acest curs se adreseaz? absolven?ilor de form?ri în Coaching ?i de form?ri în NLP, respectiv NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, NLP Coach ?i NLP Trainer, psihologilor, psihoterapeu?ilor, consilierilor psihologici, asisten?ilor sociali, pedagogilor, psihopedagogilor, medicilor .


În ce contexte poate fi folosit? ‘Panorama Social?’?

– în cabinetul individual, în lucrul cu clien?ii (dezvoltare personal?, coaching, consiliere psihologic? ?i psihoterapie)
– în serviciile de team-building ?i gestionare a conflictelor dintr-o echipa deja existent?
– în serviciile de consultan?? din zona de comunicare, management ?i leadership
– în serviciile de training ?i alte activit??i cu scopuri educa?ionale
– în via?a de zi de zi a cursantului, pentru dezvoltarea personal? continu?, pentru armonizarea rela?iilor cu persoanele din jurul s?u


Obiectivele cursului:

Acest curs de formare ?i certificare în metoda ‘Panorama Social?’ are ca principal obiectiv pezentarea ?i predarea tehnicilor necesare aplic?rii acesteia în contexte de coaching, consiliere psihologic?, consultan??, training ?i comunicare, psihoterapie.

Tehnicile prezentate ?i predate de c?tre Lucas Derks vor permite noi abord?ri în lucrul cu clientul, în ceea ce prive?te schimbarea ?i îmbun?t??irea rela?iilor cu membrii familiei, rela?iile intime, de prietenie ?i profesionale percepute în prezent ca fiind nesatisf?c?toare.

De asemenea, cursul con?ine ?i o latur? de dezvoltare personal? pentru cursan?i, deoarece modul în care ne privim locul în societate este în mare parte rezultatul program?rii noastre incon?tiente din trecut. În acest curs de formare cursan?ii au ?ansa de a-?i restructura ?i ajusta identitatea la nivelul pozi?iei ?i rolului dorit în contextul lor social.
Desf??urarea cursului presupune un mod de înv??are experien?ial?, respectiv o combina?ie de demonstra?ii al?turi de trainer, exerci?ii în diade, simul?ri de lucru în echip? ?i prezent?ri de studii de caz.

Tematica de curs a celor 5 zile cuprinde urm?toarele tehnici:
http://panoramasociala.ro/certificare-social-panorama-consultant/

– Culegerea de informa?ii concludente despre panorama social? a clientului
– Folosirea panoramei sociale ca un instrument de psihodiagnoz?
– Ob?inerea de îmbun?t??iri de durat? în toate tipurile de rela?ii sociale ale clientului
– Folosirea panoramei sociale ca instrument de facilitare pentru construirea de echipe ?i modul de lucru cu acestea, dar ?i cu alte sisteme sociale
– Aplica?ii ale panoramei sociale în training ?i în alte activit??i educat?onale s? didactice
– Reînt?rirea experien?ei cu Sinele a clientului, lucrul cu stima de sine ?i cu încrederea în sine în diversele contexte sociale
– Schimbarea tr?s?turilor de personalitate a clientului prin explorarea panoramei familiale, analizarea ?i în?elegerea rela?iilor cu membrii familiei, a responsabilit?t?lor ?i respectului pentru ace?tia ?i reformularea emo?iilor ?i sentimentelor neproductive
– Lucrul cu panorama familiala a clientului, analizarea transgenera?ional? a comportamentelor sociale înr?d?cinate în cadrul familiei ?i g?sirea de resurse în cadrul acesteia, dar ?i a unui “spirit ajut?tor”
– Paternul de schimbare al identit??ii clientului
– Metoda de design a identit??ii clientului
– Simul?ri pentru aplicarea modelului Panoramei Sociale în lucrul cu echipele ?i cu grupurile
– Solu?ionarea problemelor de rela?ionare a clientului în cadrul ?i în afara unui grup, studierea atitudinilor ?i rela?iilor de natur? social?, a conflictului, a negocierii ?i a p?cii
– Comunicarea în contextele politice
– Rela?iile ierarhice: puterea ?i dominan?a din perspectiva Panoramei Sociale ?i rezolvarea conflictelor legate de autoritate ?i submisivitate ale clientului
– Schimbarea ?i îmbun?t??irea rela?iilor interpersonale considerate nocive, îmbun?t??irea rela?iilor intime ale clientului
– Conexiunea cu constela?iile familiale
– Folosirea Panoramei Sociale pentru explorarea ?i armonizarea rela?iilor cu persoanele decedate, cu spirite ?i zei, respectiv latura antropologic? a acestei metode

Procedura de certficare ca “Social Panorama Consultant” const? în elaborarea unei ?edin?e documentate cu un client în care absolventul cursului aplic? metodele înv??ate în acest curs. Dup? elaborarea acestei ?edin?e, absolventul va primi Certificatul de “Social Panorama Consultant” eliberat de c?tre “International Laboratory for Mental Space Research” ?i va fi inclus ?i în registrul interna?ional al Consultan?ilor Certifica?i de pe site-ul http://www.socialpanorama.com/.


Data: 12-16 Mai 2017

Num?rul de locuri este limitat, ocuparea locurilor se va face în ordinea efectu?rii pl??ii.
Loca?ie: Ella’s Center for Excellence, B-dul Magheru Nr. 12-14, Et. 2, Sc.C, Ap. 32, Interfon 32C. http://ellascenter.ro/contact

Training-ul se desf??oar? în limba englez?, suportul de curs fiind tradus ?i în limba român? (bilingv).
Investi?ie:

Investi?ia în acest program de certificare este de*:
500 Euro + tva, dac? se achit? pân? la 15 noiembrie 2016,
650 Euro + tva, dac? se achit? pân? la 28 februarie 2017,
750 Euro + tva, dac? se achit? pân? la 10 mai 2017.


*Pre?ul include urm?toarele: suportul de curs ?i alte materiale necesare, mas? de prânz, dou? coffee break-uri ?i costul certificatului tip?rit.


Pentru înscrieri ?i alte informa?ii:

http://panoramasociala.ro/contact-panorama-sociala-romania/
https://www.facebook.com/PanoramaSociala.Ro/

Gra?iela Baia?: 0722 274 111
Alexandru Ioan Manea: 0726 730 285

V? a?tept?m cu drag!contacteaza prin email
Contacteza firma de cursuri prin email

Nume si Prenume
Email
Telefon
Mesaj
Cod securitate

Doresc sa ma inscriu la acest curs
( firma de cursuri trebuie sa confirme inscrierea )

Gaseste cursuriIti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!