Director restaurant, curs gratuit
Trimite mai departe

Categorie
Cursuri turism

Oras
Bucuresti

Tip curs
in clasa

Diploma
Diploma acreditata

Pagina cursului

Descriere curs
-->
Obiectivele cursului:
• asigurarea competen?elor manageriale de organizare ?i conducere eficace a unui restaurant
• asigurarea competen?elor necesare de marketing ?i promovare a unui restaurant

Descriere cursului:
Cursul se adreseaz? tuturor persoanelor angajate în domeniul turistic (indiferent de domeniul de activitate turistic) din jude?ele Prahova, Dâmbovi?a, Arge?, Ialomi?a, C?l?ra?i, Giurgiu, Teleorman, Ilfov ?i Bucure?ti.

Tematica cursului de formare urm?re?te dobândirea competen?elor stipulate prin standardul ocupa?ional elaborat pentru ocupa?ia director restaurant, conform cerin?elor angajatorilor din domeniu. Cursul este împ?r?it în zece module de formare, care se desf?soare pe parcursul a 200 de ore de teorie ?i practic?, în cadrul se vor furniza informa?ii teoretice, se vor analiza studii de caz ?i se vor dezvolta proiecte. Activitatea practic? se va desf??ura în unit??i de profil. Examenul de absolvire const? într-un test scris ?i în elaborarea unui proiect care va fi prezentat în fa?a unei comisii dup? teminarea cursului de formare. La sfâr?it, cursan?ii vor primi un certificat de absolvire recunoscut la nivel na?ional de c?tre Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale.

Con?inut tematic curs:
- comunicare organiza?ional? ?i negociere în afaceri
- managementul resursei umane
- legisla?ie specific?
- utilizarea tehnologiei informa?iei în unit??ile de restaura?ie din turism
- igiena ?i securitatea muncii
- management activit??ii de servire ?i a produc?iei culinare
- management resurselor financiare
- management strategic ?i opera?ional
- managementul calit??ii în gestionarea unit??ii de restaura?ie

Competen?e dobândite de participan?i:
- capacitatea de a organiza în mod eficient resursa uman? dintr-un restaurant
- capacitatea de a rela?iona ?i comunica cu clien?ii
- capacitatea de analiza riscurile ?i de a propune solu?ii
- capacitatea de a cerceta ?i analiza pia?a local? pentru stabilirea strategiei de marketing
- capacitatea de a crea ?i promova activitatea restaurantului

Cursul este autorizat CNFPA ?i se furnizeaz? în regim gratuit

Durata: 200 de ore ( 66 de ore teorie si 134 ore practica)

Locul ?i perioada desf??ur?rii: vor fi stabilite ulterior momentului înscrierii

Contact:
Tel.: + 4 031 432 84 34
Fax: +4 031 432 84 33
E-mail: crrt@aevb.ro


Centrul Regional de Resurse in Turism Bucuresti
Adresa: Bd. George Cosbuc nr.42-44 et.2 BUCURESTI sector 5
Telefon: click pentru a vedea numarul de telefon
Website: www.cerere-turism.ro


contacteaza prin email
Contacteza firma de cursuri prin email

Nume si Prenume
Email
Telefon
Mesaj
Cod securitate

Doresc sa ma inscriu la acest curs
( firma de cursuri trebuie sa confirme inscrierea )

Gaseste cursuriIti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!