Director agentie de turism, curs gratuit
Trimite mai departe

Categorie
Cursuri turism

Oras
Bucuresti

Tip curs
in clasa

Diploma
Diploma acreditata

Pagina cursului

Descriere curs
-->
Obiectivele cursului:
• asigurarea competen?elor manageriale de organizare ?i conducere eficace a unei agen?ii de turism
• asigurarea competen?elor necesare de marketing ?i promovare

Descriere cursului:
Cursul se adreseaz? tuturor persoanelor angajate în domeniul turistic (indiferent de domeniul de activitate turistic) din jude?ele Prahova, Dâmbovi?a, Arge?, Ialomi?a, C?l?ra?i, Giurgiu, Teleorman, Ilfov ?i Bucure?ti.

Tematica cursului de formare urm?re?te dobândirea competen?elor stipulate prin standardul ocupa?ional elaborat pentru ocupa?ia director agen?ie de turism, conform cerin?elor angajatorilor din domeniu.

Cursul este împ?r?it în nou? module de formare, care se desf?soare pe parcursul a 200 de ore de teorie ?i practic? ?i care acoper? o serie specific? de domenii de formare f?r? de care nu se poate desf??ura acest? activitate. Examenul de absolvire const? într-un test scris ?i în elaborarea unui proiect care va fi prezentat în fa?a unei comisii dup? teminarea cursului de formare. La sfâr?it, cursan?ii vor primi un certificat de absolvire recunoscut la nivel na?ional de c?tre Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale.

Con?inut tematic:
- comunicare organiza?ional? ?i negociere în afaceri
- managementul resursei umane
- legisla?ie specific?
- utilizarea tehnologiei informa?iei
- igiena ?i securitatea muncii
- management resurselor financiare
- management strategic ?i opera?ional
- managementul calit??ii

Competen?e dobândite de participan?i:
- capacitatea de a organiza în mod eficient resursa uman? dintr-o agen?ie
- capacitatea de a rela?iona ?i comunica cu clien?ii
- capacitatea de analiza riscurile ?i de a propune solu?ii
- capacitatea de a cerceta ?i analiza pia?a local? ?i interna?ional? pentru stabilirea strategiei de marketing

Cursul este autorizat CNFPA ?i se furnizeaz? în regim gratuit

Durata: 200 de ore ( 66 de ore teorie si 134 ore practica)

Locul ?i perioada desf??ur?rii: vor fi stabilite ulterior momentului înscrierii

Contact:
Tel.: + 4 031 432 84 34
Fax: +4 031 432 84 33
E-mail: crrt@aevb.ro


Centrul Regional de Resurse in Turism Bucuresti
Adresa: Bd. George Cosbuc nr.42-44 et.2 BUCURESTI sector 5
Telefon: click pentru a vedea numarul de telefon
Website: www.cerere-turism.ro


contacteaza prin email
Contacteza firma de cursuri prin email

Nume si Prenume
Email
Telefon
Mesaj
Cod securitate

Doresc sa ma inscriu la acest curs
( firma de cursuri trebuie sa confirme inscrierea )

Gaseste cursuriIti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!