Curs Time Management
Trimite mai departe

Categorie
Alte cursuri

Oras
Bucuresti

Tip curs
in clasa

Pret
450 lei inclusiv TVA/zi

Calendar
25.05.2013 - 26.05.2013

Diploma
Diploma de participare

Pagina cursului

Descriere curs
-->
Este acest curs de Time Management pentru tine?

Ai peste 16 ani?
E?ti preg?tit(?) s? de?ii controlul asupra vie?ii tale?
E?ti preg?tit(?) s? î?i asumi responsabilitatea pentru via?a ta?
Vrei s? ai timp pentru tot ce este important în via?a ta?
E?ti dispus(?) s? investe?ti o zi din timpul t?u?
Dac? ai r?spuns ”DA” la întreb?rile de mai sus, po?i participa la acest curs.

Ce importan?? are timpul?

Numero?i autori, vorbitori publici ?i oameni de succes vorbesc despre timp astfel:

”Toate tragediile inimaginabile se reduc la una singur?: Trecerea timpului!”

Simone Weil

”Timpul ne alunec? printre degete ca firul de nisip, pentru a nu se mai întoarce niciodat?.”

Robin Sharma

”Trecerea timpului este ?i va r?mâne întotdeauna o experien?? sau o dram? personal?: cel mai dificil în faptul c? îmb?trânim este c? sufletul ne r?mâne tân?r.”

Jean-Louis Servan Schreiber

”Misiunea mea e s?-mi omor timpul, iar a lui e s? m? omoare pe mine. Ne în?elegem bine, ca între asasini”

Emil Cioran

”St?pânirea timpului î?i d? libertatea absolut? s? faci ceea ce vrei atunci când vrei”

Brian Tracy

Te invit s? faci un scurt exerci?iu pentru a descoperi singur(?) importan?a timpului t?u pentru tine. Ia o foaie de hârtie ?i scrie frazele pe care le folose?ti de obicei despre timp. Iat? câteva pe care echipa Enlight Training le-a auzit mai des:

S? îmi folosesc eficient/organizez timpul.
Eu n-am timp s? stau cu familia/s? fac lucrurile care îmi plac.
Eu omor timpul s? vin? ora când plec acas?.
Am nevoie de mai mult timp.
Ce faci tu? Eu pierd timpul!
Acum, dup? ce ai completat cu frazele tale utilizate des despre timp, înlocuie?te peste tot cuvântul ”timp” cu ”via??”.
A?adar, cât de important este pentru tine s? î?i st?pâne?ti timpul?

Ai nevoie de un Curs de Time Management?

Poate crezi c? nu ai nevoie de cineva sau ceva care s? te ajute s? î?i st?pâne?ti timpul. Hai s? vedem:

Ai întotdeauna timp s? faci absolut tot ce î?i propui pentru ziua/s?pt?mâna/luna urm?toare? Dac? ”NU”, d? un r?spuns urm?toarelor întreb?ri:
Acum cât timp ai terminat tot ce aveai de f?cut ?i ?i-a r?mas timp pentru ceva ce î?i face pl?cere?
Când ai sim?it ultima dat? c? ai destul timp s? faci tot ceea ce ?i-ai propus s? faci în via?a ta??
Când te-ai gândit ultima oar?: ”Ce bine ar fi dac? ziua ar avea mai multe ore!”
În func?ie de r?spunsurile pe care ?i le-ai dat la întreb?rile de mai sus, tu ?tii acum dac? ai nevoie sau nu de acest curs.

Ce va schimba în via?a ta acest curs?

Via?a ta personal? ?i cea profesional? vor fi echilibrate.
Vei lucra mai inteligent în loc de mai mult.
Te vei orienta c?tre rezultate.
Prioritizarea va fi obiceiul t?u zilnic.
Vei delega ?i vei refuza cu mai mult? u?urin??.
Energia ta va cre?te odat? cu rezultatele bune ale folosirii timpului t?u.
Vei fi mai relaxat(?), fericit(?) ?i bine dispus(?) pe m?sur? ce productivitatea ta cre?te.
Nivelul t?u de stres va sc?dea.
Sentimentul de suprasolicitare va disp?rea.
Vei dep??i amânarea/procrastinarea.
Vei dep??i întreruperile ?i obstacolele de zi cu zi.
Vei fi un exemplu de succes în time management pentru ceilal?i.
Tu ai nevoie de aceste schimb?ri în via?a ta?

Ce ob?ii tu dac? alegi s? participi la Curs Time management?

Economise?ti sute ?i chiar mii de ore (cât ?i-ar fi luat s? studiezi aceste concepte pe cont propriu).
Înve?i cum s? î?i organizezi eficient timpul.
Înve?i cum s? prioritizezi, delegi ?i s? refuzi.
Î?i vom prezenta câteva sisteme pe care le po?i folosi pentru a-?i organiza timpul.
Te vom îndruma cum s? folose?ti tehnicile ?i principiile prezentate, indiferent de sistemul pe care îl folose?ti (dac? ai deja un sistem cu care e?ti familiarizat sau este impus de compania unde lucrezi).
Î?i vei schimba perspectiva asupra timpului t?u.
Cum ar fi via?a ta personal? ?i profesional? dac? ob?ii aceste lucruri?

Ce ai de pierdut dac? nu participi?

Î?i vei pierde timpul în continuare, f?când acelea?i lucruri care te frustreaz? ?i te fac nefericit(?).
Te vei gr?bi de la o activitate la alta ?i sentimentul de supraînc?rcare nu va disp?rea niciodat?.
Entuziasmul t?u c? vei face lucruri care î?i plac va disp?rea pu?in câte pu?in, cu fiecare activitate ce nu î?i apar?ine, dar inund? lista ta de To do-uri.
Lipsa controlului asupra vie?ii tale ?i anxietatea c? ai prea multe lucruri de f?cut ?i prea pu?in timp s? le faci nu vor disp?rea prea curând.
Indiferent câte lucruri vei face, întotdeauna vei avea mai multe de f?cut!
Vei continua s? te sim?i stresat, suprasolicitat ?i ”în priz?” tot timpul.
Dac? nu e?ti mul?umit de via?a ta exact a?a cum este, pierzi o important? oportunitate s? schimbi ce te nemul?ume?te.
Crezi c? investi?ia de o zi (2 zile pentru +business) din timpul t?u este prea mare fa?? de ceea ce pierzi neparticipând?

Detalii organizatorice

Cursul are o durata de o zi (2 zile dac? alegi ?i +business) între 9.00-18.30 ?i se va ?ine în Bucure?ti, în timpul weekend-ului.
Data urm?toarei edi?ii este 25 mai 2013.
Investi?ia ta

Gânde?te-te c? e?ti un excelent organizator al timpului t?u. Cineva î?i propune s? cumpere aceast? abilitate de la tine ?i te întreab? cu cât ai vrea s? o vinzi? Ce îi r?spunzi? Ai în vedere c?, dup? ce vinzi abilitatea, vei fi exact în stadiul în care e?ti acum ?i va trebui s? î?i dezvol?i abilitatea din nou, s? reînve?i tot ce ?tiai ?i s? investe?ti energie, timp ?i bani. Care ar fi pre?ul?

Hai s? î?i spunem cât te-ar putea costa:

Dac? alegi s? descoperi pe parcurs cum se face ?i s? testezi, dup? care s? înve?i pân? g?se?ti formula potrivit? pentru tine, e posibil s? reu?e?ti în 20-30 ani (dac? vei descoperi vreodat?). În acest caz, costul e greu de estimat în bani, îns?, dac? ai avut un an-doi în care nu prea ai avut succes, ?tii cum a fost, cum te-ai sim?it ?i cât ai fi dat s? ie?i din acea situa?ie. Ei bine, imagineaz?-?i 20-30 de ani în care s? te sim?i ca atunci. Cum spunea ?i o reclam?: ”Nepre?uit”!

Dac? alegi s? cite?ti c?r?i/blog-uri pe acest subiect, dup? care s? aplici ?i tu, vei g?si multe p?reri contradictorii, vei avea neclarit??i ?i nu vei putea întreba pe nimeni detalii, curiozit??i ori modalit??i în care po?i particulariza pentru situa?ia ta. Studiul pentru a crea acest curs s-a întins pe durata a peste 4 ani ?i a însemnat peste 40 de c?r?i ?i audiobook-uri ?i peste 70 de blog-uri/site-uri studiate precum ?i participarea la câteva cursuri/conferin?e pe aceast? tem?. Am testat toate tehnicile ?i metodele întâlnite ?i am creat noi tehnici ?i metode din experien?a practic? de zi cu zi din anii în care am studiat tema. În plus, am creat programe informatice speciale pentru 3 companii, care s? le ajute s? m?soare timpul ?i s? î?i îmbun?t??easc? utilizarea celei mai importante resurse: Timpul.

Cât te-ar costa s? faci pe cont propriu un astfel de studiu? P?i, investind aproximativ 500 ore pentru studiu ?i minim, o or? pe zi timp de patru ani pentru a testa tehnicile ?i metodele, ajungi la aproximativ 2000 de ore consumate. Cât câ?tigi pe or?? Dac? nu ?i-ai calculat niciodat? salariul/or?, te sf?tuiesc s? o faci. Oricum, la un salariu de 2500 ron cu 160 ore lucrate pe lun? este aproximativ 15 ron/or?. Costul pentru studiu este de 30.000 ron, asta f?r? s? ad?ug?m costul materialelor necesare. În plus, ai de lucrat 4 ani pân? s? începi s? aplici.

Dac? alegi acest curs, investi?i doar 1 zi (2 zile pentru +business) din timpul t?u pentru a afla ceva ce-?i va schimba tot restul vie?ii!

Cursul este organizat astfel:

Personal (dureaz? o zi):

Tot ce ave?i nevoie în materie de Time Management pentru:

via?a personal?.
elevi, studen?i, ?omeri.
liber profesioni?ti.
angaja?i f?r? func?ie de conducere.
+business (dureaz? o zi):

Participan?ii trebuie obligatoriu s? fi parcurs ”Personal”
Se continu? ceea ce s-a f?cut la Personal ?i este potrivit pentru:

angaja?i cu func?ie de conducere.
antreprenori.
manageri.
liber profesioni?ti cu activitate complex?.
Investi?ia financiar?

450 lei/zi-pre?ul întreg pentru participarea la curs
225 lei/zi-pre?ul pentru elevi ?i studen?i
10% reducere pentru înscrieri cu minim 20 zile înainte de curs
15% reducere pentru domni?oarele ?i doamnele care se înscriu la curs în luna martie folosind codul promo MartisorENL
Gratis -dac? nu î?i permi?i s? pl?te?ti pre?ul cursului (click pentru detalii)
Pl?te?ti 3 zile de curs ?i prime?ti una gratuit?
Vrei s? oferi cadou acest curs (sau orice serviciu)? Î?i oferim un pre? special ?i un voucher cadou personalizat.
Vrei s? aju?i pe cineva s? beneficieze de un curs Enlight Training? Prin simplu fapt c? te înscrii, aju?i! În plus, po?i contribui pentru ca cineva s? participe gratis la cursurile noastre! (afl? detalii).
Tu vrei s? participi la acest curs care î?i va schimba tot restul vie?ii?

Ce prime?ti prin plata taxei de participare:

activitatea de training (1 sau 2 zile) cu trainer acreditat CNFPA/ANC
Suport de curs ?i alte materiale
Coffe Break (apa, cafea, fructe ?i gust?ri reci)
Diplom? de participare
+po?i participa GRATIS, ori de câte ori vei vrea la edi?iile viitoare ale acestui curs, pentru a-?i reîmprosp?ta informa?iile.
Tu vrei s? participi la acest curs care î?i va schimba tot restul vie?ii?

Garan?ie 100%

Investi?ia ta este în siguran?? datorit? GARAN?IEI pe care o oferim:

Dac? dup? curs considera?i c? beneficiile prezentate nu v-au fost livrate asa cum a?i în?eles din tot ceea ce v-am comunicat, ne informa?i în maxim 3 zile dup? curs ?i primi?i înapoi integral banii pl?ti?i!

Înc? e?ti nehot?rât(?)? Gânde?te-te c? peste un an s-ar putea s? î?i dore?ti s? fi început acum! A?a c?, nu mai pierde timpul ?i înscrie-te chiar azi!

Companii/ Grupuri

Oferim acest curs (standard sau personalizat) ?i pentru companii/grupuri (minim 6-maxim 15 persoane) în orice localitate din România. Pentru detalii v? rug?m s? ne contacta?i.

Înscrie-te acum sau afl? mai multe informa?ii!

0756021521
0729277160
contact@enlight-training.ro
Prin înscriere accepta?i termenii ?i condi?iile de participare la Cursurile Enlight Training

“Fiin?ele umane, schimbând atitudinile interne ale min?ilor lor, pot schimba aspectele exterioare ale vie?ilor lor.”
Wiliam Jamescontacteaza prin email
Contacteza firma de cursuri prin email

Nume si Prenume
Email
Telefon
Mesaj
Cod securitate

Doresc sa ma inscriu la acest curs
( firma de cursuri trebuie sa confirme inscrierea )

Gaseste cursuriIti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!