Curs Stabilirea si atingerea obiectivelor
Trimite mai departe

Categorie
Alte cursuri

Oras
Bucuresti

Tip curs
in clasa

Pret
900 lei inclusiv TVA

Calendar
27.04.2013 - 28.04.2013

Diploma
Diploma de participare

Pagina cursului

Descriere curs
-->
Curs Stabilirea si Atingerea Obiectivelor
Este acest curs pentru tine?

Ai peste 16 ani?
E?ti preg?tit(?) s? de?ii controlul asupra vie?ii tale?
E?ti preg?tit(?) s? î?i asumi responsabilitatea pentru via?a ta?
Ai dorin?e/aspira?ii/visuri/scopuri/obiective pe care vrei s? le împline?ti?
E?ti dispus(?) s? investe?ti 2 zile din timpul t?u?
Dac? ai r?spuns ”DA” la întreb?rile de mai sus, po?i participa la acest curs.

Cum te ajut? stabilirea obiectivelor?

Numero?i autori , vorbitori publici ?i oameni de succes spun c? cel mai mare secret al succesului este stabilirea obiectivelor. Curs Stabilirea si atingerea obiectivelor î?i va dezvolta abilitatea de a-?i planifica via?a pentru succes ?i de a ac?iona conform planului.

”Stabilirea ?i atingerea obiectivelor va determina succesul ?i fericirea ta mai mult decât orice alt? abilitate vei înv??a vreodat?!”

Brian Tracy

”Simt c? cel mai important pas în orice reu?it? major? este stabilirea unui obiectiv specific. Asta te stârne?te s? î?i ?ii mintea focusat? la obiectivul t?u nu la multele obstacole ce vor ap?rea când te str?duie?ti s? dai ce ai mai bun.”

Kurt Thomas

”Dac? vrei s? tr?ie?ti o via?? fericit? leag?-o de un obiectiv, nu de oameni sau lucruri.”

Albert Einstein

”Obiectivele te ajut? s? te focusezi c?tre arii, atât în via?a ta personal? ?i profesional?, care sunt importante ?i semnificative, în loc s? fii ghidat de ceea ce al?i oameni vor ca tu s? fii, s? faci ori s? realizezi.”

Catherine Pulsifer

”Fiecare dintre noi, într-o zi obi?nuit? are aproximativ 60000 de gânduri. Scriindu-?i dorin?ele ?i scopurile pe o bucat? de hârtie, trimi?i un steag ro?u min?ii tale subcon?tiente c? aceste gânduri sunt mult mai importante decât celelalte 59999. Mintea ta va începe atunci s? caute toate ocaziile de a-?i îndeplini destinul, ca o rachet? dirijat?. Este realmente un proces ?tiin?ific.”

Robin Sharma

Tot ce vede?i în jurul vostru (chiar ?i voi în?iv?) a fost la un moment dat obiectivul cuiva ?i a devenit realitate. Lumea ce te înconjoar? este astfel deoarece fiecare p?rticic? din ea a fost obiectivul cuiva, cândva.

Tu ai vrea ca m?car o p?rticic? din lumea în care tr?ie?ti s? fie a?a cum vrei tu s? fie? Atunci, ce te opre?te s?-?i stabile?ti ?i s?-?i atingi obiectivele? Ce te ?ine s? sluje?ti pentru îndeplinirea obiectivelor altora?

Ai nevoie de un Curs pentru Stabilirea obiectivelor?

Poate crezi c? nu ai nevoie de cineva sau ceva care s? te ajute s? î?i stabile?ti obiectivele. Hai s? vedem:

Ai absolut tot ce ?i-ai dorit vreodat? în toate ariile vie?ii tale? Dac? ”NU”, ofer? un r?spuns urm?toarelor întreb?ri:
Când ai scris ultima oar? ce vrei s? ob?ii în via?a ta?
Când ai întocmit un plan pentru a-?i atinge obiectivele ?i ai ac?ionat conform planului?
Majoritatea oamenilor au ”visuri ?i aspira?ii” despre cum ar vrea s? fie viitorul lor, îns? foarte pu?ini au ”uneltele” necesare pentru a le garanta succesul. Tu consideri c? ai ”uneltele” necesare succesului?
În func?ie de r?spunsurile pe care ?i le-ai dat la întreb?rile de mai sus, tu ?tii acum dac? ai nevoie sau nu de acest curs.

Ce va schimba în via?a ta acest curs?

Cu abilit??ile deprinse la acest curs vei realiza în urm?torii 2-3 ani mai mult decât realizeaz? majoritatea oamenilor în 10-20 ani.

Cum se poate schimba via?a ta:

Î?i vei atinge cele mai importante obiective.
Vei de?ine controlul asupra vie?ii tale ?i vei avea tot ce î?i trebuie pentru a-?i crea via?a a?a cum o dore?ti.
Vei stabili echilibrul între via?a personal? ?i profesional?.
O s? î?i folose?ti puterea subcon?tientului pentru a ob?ine tot ceea ce î?i dore?ti.
Dobânde?ti o nou? perspectiv? asupra vie?ii, care te va ajuta s? dep??e?ti obstacolele din calea ta.
Î?i identifici talentele speciale.
Î?i vei focaliza energia acolo unde po?i ob?ine cele mai bune rezultate.
Schimbi obiceiurile negative cu unele ce te ajut? s? î?i atingi obiectivele.
Crezi c? pe tine te-ar ajuta dac? ai face aceste schimb?ri în via?a ta?

Ce ob?ii tu dac? alegi s? participi la Curs Stabilirea ?i atingerea obiectivelor?

Economise?ti sute ?i chiar mii de ore (cât ?i-ar fi luat s? studiezi aceste concepte pe cont propriu).
Stabile?ti rolurile ?i ariile principale din via?a ta.
Alegi scopul vie?ii/focusul principal în via??.
Î?i descoperi valorile.
Clarifici ?i stabile?ti obiective.
Întocme?ti planuri pentru atingerea obiectivelor tale.
Înve?i cum s? pui în practic? planurile ?i cum s? ac?ionezi pentru a-?i atinge obiectivele.
Vei putea folosi ori de câte ori dore?ti tehnicile ?i metodele pe care le descoperi la acest curs.
Vei clarifica ce vrei tu cu adev?rat (nu ce vor ceilal?i pentru tine).
Vei începe s? ob?ii tot ce î?i dore?ti mai repede decât credeai c? este posibil.
Te-ar ajuta în via?a ta personal? ?i profesional? s? faci astfel de schimb?ri?

Ce ai de pierdut dac? nu participi?

Î?i vei pierde timpul în continuare, f?când acelea?i lucruri care te frustreaz? ?i te fac nefericit(?).
Vei continua s? îndepline?ti obiectivele celorlal?i, iar poten?ialul t?u va r?mâne pentru totdeauna neîmplinit.
Î?i va lua mai mult timp s? fii cum vrei ?i s? ai ceea ce vrei (dac? vei reu?i asta vreodat?).
Nu vei ?ti cum s? î?i stabile?ti obiectivele, de unde s? începi ?i cum s? finalizezi.
Nu vei ?ti cum s? î?i organizezi gândurile ?i s? întocme?ti un plan de ac?iune pentru a-?i atinge obiectivele dorite.
Nu vei ?ti ce ac?iuni s? întreprinzi pentru a-?i atinge obiectivele.
Dac? nu e?ti mul?umit de via?a ta exact a?a cum este, pierzi o important? oportunitate s? schimbi ce te nemul?ume?te.
Crezi c? investi?ia de 2 zile din timpul t?u este prea mare fa?? de ceea ce pierzi neparticipând?

Detalii organizatorice

Cursul are o durata de 2 zile (9-18.30) ?i se va ?ine în Bucure?ti, în timpul weekend-ului.
Data urm?toarei edi?ii este 27 -28 aprilie 2013.
Investi?ia ta

Gânde?te-te c? ai abilitatea de a-?i stabili ?i de a-ti atinge orice obiectiv vrei. Cineva î?i propune s? cumpere aceast? abilitate de la tine ?i te întreab? cu cât ai vrea s? o vinzi? Ce îi r?spunzi? Ai în vedere c?, dup? ce vinzi abilitatea , vei fi exact în stadiul în care e?ti acum ?i va trebui s? î?i dezvol?i abilitatea din nou, s? reînve?i tot ce ?tiai ?i s? investe?ti energie, timp ?i bani. Care ar fi pre?ul?

Hai s? î?i spunem cât te-ar putea costa:

Dac? alegi s? descoperi pe parcurs cum se face ?i s? testezi, dup? care s? înve?i pân? g?se?ti formula potrivit? pentru tine, e posibil s? reu?e?ti în 20-30 ani (dac? vei descoperi vreodat?). În acest caz, costul e greu de estimat în bani, îns?, dac? ai avut un an-doi în care nu prea ai avut succes, ?tii cum a fost, cum te-ai sim?it ?i cât ai fi dat s? ie?i din acea situa?ie. Ei bine, imagineaz?-?i 20-30 de ani în care s? te sim?i ca atunci. Cum spunea ?i o reclam?: ”Nepre?uit”!

Dac? alegi s? cite?ti c?r?i/blog-uri pe acest subiect, dup? care s? aplici ?i tu, vei g?si multe p?reri contradictorii, vei avea neclarit??i ?i nu vei putea întreba pe nimeni detalii, curiozit??i ori modalit??i în care po?i particulariza pentru situa?ia ta. Studiul pentru a crea acest curs s-a întins pe durata a peste 3 ani ?i a însemnat peste 50 de c?r?i ?i audiobook-uri ?i peste 100 de blog-uri/site-uri studiate ?i participarea la câteva cursuri/conferin?e pe aceast? tem?. Am testat toate tehnicile ?i metodele întâlnite ?i am creat noi tehnici ?i metode din experien?a practic? de zi de zi din anii în care am studiat tema.

Cât te-ar costa s? faci pe cont propriu un astfel de studiu? P?i, investind aproximativ 500 ore pentru studiu ?i minim o or? pe zi timp de trei ani pentru a testa tehnicile ?i metodele, ajungi la aproximativ 1600 de ore consumate. Cât câ?tigi pe or?? Dac? nu ?i-ai calculat niciodat? salariul/or?, te sf?tuiesc s? o faci. Oricum, la un salariu de 2500 ron cu 160 ore lucrate pe lun? este aproximativ 15 ron/or?. Costul pentru studiu este de 24.000 ron, asta f?r? s? ad?ug?m costul materialelor necesare. În plus, ai de lucrat 3 ani pân? s? începi s? aplici.

Dac? alegi acest curs, investe?ti doar 2 zile din timpul t?u pentru a afla ceva ce-?i va schimba tot restul vie?ii!

Investi?ia financiar?

900 lei -pre?ul întreg pentru participarea la cele 2 zile de curs
450 lei-pre?ul pentru elevi ?i studen?i
10% reducere pentru înscrieri cu minim 20 zile înainte de curs
15% reducere pentru domni?oarele ?i doamnele care se înscriu la curs în luna martie folosind codul promo MartisorENL
Pl?te?ti 3 zile de curs ?i prime?ti una gratuit?
Vrei s? oferi cadou acest curs (sau orice serviciu)? Î?i oferim un pre? special ?i un voucher cadou personalizat.

Tu vrei s? participi la acest curs care î?i va schimba tot restul vie?ii?

Ce prime?ti prin plata taxei de participare:

activitatea de training (2 zile)cu trainer acreditat CNFPA/ANC
Suport de curs ?i alte materiale
Coffe Break (apa, cafea, fructe ?i gust?ri reci)
Diplom? de participare
+po?i participa GRATIS, ori de câte ori vei vrea la edi?iile viitoare ale acestui curs pentru a-?i reîmprosp?ta informa?iile.
Garan?ie 100%

Investi?ia ta este în siguran?? datorit? GARAN?IEI pe care o oferim:

Dac? dup? curs considera?i c? beneficiile prezentate nu v-au fost livrate asa cum a?i în?eles din tot ceea ce v-am comunicat, ne informa?i în maxim 3 zile dup? curs ?i primi?i înapoi integral banii pl?ti?i!

Înc? e?ti nehot?rât(?)? Gânde?te-te c? peste un an s-ar putea s? î?i dore?ti s? fi început acum! A?a c?, nu mai pierde timpul ?i înscrie-te chiar azi!

Companii/ Grupuri

Oferim acest curs (standard sau personalizat) ?i pentru companii/grupuri (minim 6-maxim 15 persoane) în orice localitate din România. Pentru detalii v? rug?m s? ne contacta?i.

Înscrie-te acum sau afl? mai multe informa?ii!

0756021521
0729277160
contact@enlight-training.ro
Prin înscriere accepta?i termenii ?i condi?iile de participare la Cursurile Enlight Training

“Fiin?ele umane, schimbând atitudinile interne ale min?ilor lor, pot schimba aspectele exterioare ale vie?ilor lor.”
Wiliam Jamescontacteaza prin email
Contacteza firma de cursuri prin email

Nume si Prenume
Email
Telefon
Mesaj
Cod securitate

Doresc sa ma inscriu la acest curs
( firma de cursuri trebuie sa confirme inscrierea )

Gaseste cursuriIti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!