Curs intensiv de Psiho-Oncologie
Trimite mai departe

Categorie
Cursuri psihologie

Oras
Bucuresti

Tip curs
in clasa

Pret
650 euro/an/persoan?, 550 euro/an/membru Patronatul Medicinei Integrative (P.M.I.),250 euro/an/studen?i în ultimul an la facult??ile de medicin? sau de psihologie.

Pagina cursului

Descriere curs
-->
Patronatul Medicinei Integrative (P.M.I.) v? anun?a c? organizeaz? un curs de psiho-oncologie care va începe pe 25 mai 2012, curs acreditat de c?tre Colegiul Psihologilor din România cu 96 credite pentru fiecare an. Acest curs de psiho-oncologie are ca obiectiv principal atragerea si formarea de profesioni?ti din domeniul s?n?t??ii în asisten?a psihologic? în oncologie, cercetarea psihologic?, social? ?i multidisciplinar? în oncologie, dezvoltarea unor campanii de preven?ie.

Cursul este structurat pe parcursul a 2 ani de zile în 8 module. Primele 4 module se vor desf??ura în perioada mai-noiembrie 2012. Programul cursului va fi de vineri pân? duminic?, 8 ore pe zi, în sala de cursuri a Patronatului Medicinei Integrative din str. Dornei nr. 79-81, sector 1, Bucure?ti (punct de reper: Pia?a Chibrit).

Cursul este organizat de Patronatul Medicinei Integrative în colaborare cu:
•Universitatea din Bucure?ti, Facultatea de Psihologie ?i ?tiin?ele Educa?iei;
•Universita Politecnica Delle Marche – Facultatea de Medicina ?i Chirurgie- Ancona, Italia;
•Institutul Oncologic Semper Onlus – Institutul Oncologic pentru Sus?inerea Integrat? ?i Cercetarea Multidisciplinar?, Fano, Italia;
•Assform – Asocia?ia pentru Formare Superioar?, Continu? ?i la Distan??, Rimini, Italia.

Principalele temele abordate sunt:

Anul 1 - 72 ore teorie ?i 24 ore practic?

· Istoria psiho-oncologiei, teoriile de referin??;

· Elemente de psiho-somatic? ?i psiho-traumatologie;

· Calitatea vie?ii, noile medicamente, comunicarea ve?tilor proaste;

· Cercetare ?i instrumente de evaluare în psiho-oncologie;

· Metodica asisten?ei în psiho-oncologie;

· Cercetarea ?tiin?ific? în oncologie: rezultate ?i perspective;

· Familia bolnavului neoplazic;

· Tehnici complementare ?i interven?ii în echipe;

· Onco-hematologia pediatric?;

· Copii ?i adolescen?icu rude bolnave;

· Interven?ii introductive, terapia prin muzic?;

· Îngrijirile paleative;

· Asisten?a social? în oncologie;

· Terapia durerii;

· Supravie?uirea pe termen lung;

· Discutarea cazurilor clinice dificile.Anul 2 - 136 ore teorie ?i 32 ore practic?

· Teoria Burn-Out;

· Medicul în cadrul analizei;

· Grup de sprijin pentru operatori;

· Ambiguitate ?i ambivalen?? în rela?ia de întrajutorare;

· Echipa în oncologie;

· Cazuri clinice dificile, abordarea doliului;

· Simulare de cazuriclinice;

· Cercetarea în oncologie;

· Cercetarea în psiho-oncologie;

· Formare în dezvoltarea de protocoale în cercetare;

· Elemente de psihoterapia familiei;

· Alte orient?ri terapeutice în oncologie;

· Psiho-oncologia ?i psiho-terapia: cazuri clinice la pacien?ii adul?i ?i la copii;

· Preven?ia în oncologie;

· Cercetare, preven?ie ?i formare în psiho-oncologie;Recunoa?tere ?i rolul profesional:
•Cursul de Baz? ?i cel Avansat vor fi recunoscute la nivel interna?ional de c?tre organiza?iile ?tiin?ifice responsabile ?i de c?tre organismele profesionale ?i vor oferi posibilitatea form?rii ?i specializ?rii în domeniul psiho-oncologiei.
•Primul an va fi distins cu titlul Formare în Psiho-Oncologie pentru toate cadrele medicale, psihologi, studen?i la psihologie ?i medicin? care vor putea s? se bazeze pe Oncologie în general ?i pe toate asocia?iile locale de lucru în Oncologie, asisten?ii medicali ?i sociali vor avea titluri egale cu privire la recunoa?terea propriei categorii.
•Al doilea an permite candida?ilor s? participe activ la Campanii de Prevenire, Protocoale de Cercetare ?i Formare a Operatorilor, ?i s? primeasc? recunoa?tere de exper?i în domeniul asisten?ei.

Printre lectori se num?r?:
•Marco Romeo, Psiholog-psihoterapeut, coordonator în cadrul Societ??ii Italiene de Psiho-Oncologie din zona Marche ?i Pre?edinte al Institutului Oncologic pentru Sprijin Integrat ?i Cercetare Multidisciplinar?.
•Ettore Tito Menichetti, Medic oncolog ?i Director al Sec?iei de Oncologie Medical? a Spitalului din Senigallia, Vicepre?edente al “Associazione Oncologica Senigalliese” (Asocia?ia Oncologic? din Senigallia).
•Silvia Di Giuseppe, Psiholog-psihoterapeut, profesor în cadrul Institutului Italian de Psihoterapie Sistemic? ?i Rela?ional?.
•Paolo Semprini, Director ASSFORM ?i expert în metodologia didactic? ?i evaluarea calit??ii în procesul de înv??are.
•Rossana Berardi, cercet?tor oncolog în cadrul Universit??ii de Medicin? din Ancona, autoarea a numeroase publica?ii na?ionale ?i interna?ionale ?i câ?tig?toare a numeroase premii, profesor titular de oncologie medical? în cadrul ”Scuola di Specializzazione in Oncologia dell’Università di Medicina di Ancona, Italia”.Competen?e dobândite:
•Anul 1: se vor dezvolta abilit??ile de baz?, în special o cunoa?tere bibliografic? a metodologiilor de asisten??, în special metodologia pentru a gestiona mai bine reac?ia la stres psihologic în diferite stadii ale bolii , dezvoltându-se capacitatea de a în?elege tehnicile de relaxare psihocorporal? ?i bazele dinamicilor familiare în situa?ii de boal?;
•Anul 2: se vor dezvolta abilit??ile referitoare la capacitatea de a analiza propriile dificult??i în rela?ia medical? ?i terapeutic?, consolidându-se eficacitatea lucrului în echip?; zona de asisten?? va fi integrat? cu cercetarea ?i cu proiectele de prevenire (psihologia muncii) pentru a ob?ine cuno?tin?ele de formare în Psiho-Oncologie.Detalii Organizatorice:

Costuri:

- 650 euro/an/persoan?

- 550 euro/an/membru Patronatul Medicinei Integrative (P.M.I.)

- 250 euro/an/studen?i în ultimul an la facult??ile de medicin? sau de psihologie

Aten?ie!! Num?rul de locuri este limitat, pe principiul primul venit, primul servit. Cei interesa?i sunt ruga?i s? urmeze procedurile de înscriere!

Înscrierile la curs sunt deschise pân? pe 23 mai 2012.

Pl??ile se vor putea efectua pân? pe 24 mai 2012 în contul P.M.I.:

RO63 BITR BU5R ON03 5408 CC06, deschis la Banca Italo-Romena, Agen?ia Ion Mihalache.

De asemenea, exist? ?i posibilitatea de plat? în rate prin Banca Italo-Romena cu pân? la 12 rate, prin intermediul unei scrisori de recomandare din partea Patronatului Medicinei Integrative.

Înscrierile se pot efectua:
•On-line, pe site-ul: www.patmedin.ro;
•Prin e-mail, la adresa: oana.gavril@patmedin.ro;
•Prin fax, la num?rul: 021.230.02.98.

Alte detalii despre curs:

Pentru persoanele din Cluj, Ia?i, Bra?ov ?i Constan?a exist? posibilitatea organiz?rii cursului teoretic sub form? interactiv?, prin intermediul videoconferin?elor, cu condi?ia form?rii unei grupe de minim 10 persoane în acel ora?. Pentru partea practic? a cursului este necesar? deplasarea la Bucure?ti.Director Curs: Marco Romeo

Director Catedra de Psihologie Bucure?ti: Profesor de la Universitatea din Bucure?ti

Director Organizator: Liviu Mandler

Coordonator Didactic: Mario Paolo Semprini

Coordonator ?tiin?ific: Marco Romeo ?i Ettore Tito Menichetti


Asociatia Patronatul Medicinei Integrative
Adresa: Strada Dornei nr 79-81, sector 1, Bucuresti
Telefon: click pentru a vedea numarul de telefon
Website: www.patmedin.ro


contacteaza prin email
Contacteza firma de cursuri prin email

Nume si Prenume
Email
Telefon
Mesaj
Cod securitate

Doresc sa ma inscriu la acest curs
( firma de cursuri trebuie sa confirme inscrierea )

Gaseste cursuriIti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!