A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: limit

Filename: models/model_cursuri.php

Line Number: 222

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: cursuri_promo

Filename: controllers/curs_nou.php

Line Number: 73

Curs HAZOP/HAZID - Managementul Riscului | VreauCurs.ro

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: meta

Filename: views/header1-view.php

Line Number: 1

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: next

Filename: views/header1-view.php

Line Number: 1

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: prev

Filename: views/header1-view.php

Line Number: 1

Curs HAZOP/HAZID - Managementul Riscului
Trimite mai departe

Categorie
Alte cursuri

Oras
Bucuresti

Tip curs
in clasa

Pret
850

Calendar
17.04.2015 - 18.04.2015

Diploma
Diploma participare

Pagina cursului

Descriere curs
-->
Adria Expert împreun? cu ARSSM Filiala Bucure?ti-Ilfov au pl?cerea s? anun?e un nou curs de formare profesional? continu?, cu durata de dou? zile, în metodologia ?i tehnicile H A Z O P / H A Z I D . Participarea la acest curs va aduce cele mai bune rezultate pe termen lung în activitatea desf??urat? în întreprinderea/institu?ia dumneavoastr? ?i v? va îmbun?t??i într-un mod semnificativ abilit??ile de analizare ?i de tratare ale riscurilor, în special cele din industriile de proces.


Cum pute?i controla riscurile la locurile de munc??
HAZOP este un instrument excelent, o abordare riguroas? ?i structurat? de evaluare a riscurilor, care v? permite identificarea
problemelor opera?ionale, a pericolelor ?i a riscurilor, dar eficacitatea ?i eficien?a unui studiu HAZOP depinde de competen?a liderului ?i a membrilor echipei. Acest curs va ajuta liderii ?i speciali?tii s? dezvolte abilit??ile necesare pentru a realiza proiecte eficiente în ceea ce prive?te siguran?a instala?iilor, costurile, proiectarea ?i managementul în organiza?iile lor.
Cursul v? ofer? aspecte semnificative, sfaturi ?i bune practici pe care anali?tii le folosesc pentru a efectua eficient analiza HAZOP. Abordarea se dore?te a fi una practic? ?i interactiv?.
De asemenea, cursul este conceput astfel încât s? ofere participan?ilor cuno?tin?e ?i abilit??i practice necesare pentru a efectua ?i
interpreta un studiu HAZOP în special în acele întreprinderi unde exist? procese tehnologice sau fluxuri de activit??i interdependente, folosind în acest scop exemple ?i studii de caz, pentru a se asigura c? procedurile opera?ionale sunt implementate ?i sigure, iar punerea în func?iune, pornirea ?i func?ionarea instala?iilor se desf??oar? f?r? probleme.
Identificarea pericolelor este fundamental? pentru proiectarea ?i exploatarea în condi?ii de siguran?? ?i func?ionare a oric?rui
sistem, fie c? este vorba un proces dintr-o uzin? petro-chimic? sau orice alt proces.
Metoda de studiu HAZOP este practic?, bine dezvoltat? ?i este util? în majoritatea aplica?iilor.

Obiectivele Cursului
Punerea la dispozi?ia participantilor a informa?iilor privind fundamentele conceptuale ?i practice privind tehnicile HAZOP, HAZID ?i a le prezenta importan?a acestor tehnici pentru sistemele existente sau în curs de proiectare ?i cum pot fi acestea îmbun?t??ite pentru a avea o func?ionare sigur?.
Ob?inerea abilit??ilor de utilizare a analizei HAZOP, HAZID prin exemple ?i studii de caz.
Prezentul curs reprezint? un program de formare profesional? continu? a participan?ilor în conformitate cu Ord. 129/2000.

Agenda Cursului
Ziua I
09:00 – 09:30 Primirea participan?ilor
09:30 – 11:45 – Introducere. Aspecte legislative.
- Concepte de managementul siguran?ei proceselor ?i evaluare a riscurilor
- Scenarii credibile ?i cauze posibile
- Tehnicile ”what-if/checklist”
- Metodologia & Abordarea HAZOP, HAZID pentru procesele continue
11:45 – 12:15 Coffee break
12:15 – 14:30 – HAZOP în controlul sistemelor
- Echipa HAZOP: importan?a, componen?a, roluri ?i responsabilit??i
14:30 – 15:00 Coffee break
15:00 – 16:30 – HAZOP – raportare, monitorizare ?i ac?iuni
- Discu?ii libere, întreb?ri, concluzii

Ziua II
09:00 – 09:30 Primirea participan?ilor
09:30 – 11:45 – HAZOP – Exemple, Studii de caz
- Aplica?ie software: HazopManager
11:45 – 12:15 Coffee break
12:15 – 14:30 – Moduri de defectare & analiza efectelor
- Straturi de protec?ie
- Compararea HAZOP cu alte tehnici de analiz? a riscurilor
- Exemple, Studii de caz
14:30 – 15:00 Coffee break
15:00 – 16:30 – Test
- Discu?ii libere, întreb?ri, concluzii, înmânarea diplomelor de participare

Structura Cursului
1. HAZOP (HAZard and OPerabilityAnalysis) – Analiza HAZOP este utilizat? pentru a identifica posibilele pericole ?i probleme
opera?ionale în termeni de defec?iuni tehnice ?i erori umane. ? Introducere ? Metodologia de lucru ? Tehnica ? Înregistr?rile HAZOP ? Studii de caz

2. HAZID (HAZard IDentification) este o metod? sistematic? de identificare a pericolelor existente sau poten?iale dintr-un sistem. Aceast? metod? este adesea folosit? ca baz? pentru evaluarea riscurilor. ? Introducere ? Metodologia de lucru ? Înregistr?rile HAZID

3. Aplica?ie Software: HAZOP Manager
Participan?ilor li se va oferi o licen?? a aplica?iei precum ?i informa?iile necesare utiliz?rii acesteia.

Cui se adreseaz? acest Curs
Proiectan?ilor de instala?ii, evaluatorilor de riscuri profesionale, auditorilor, inginerilor de proces, tehnicienilor ?i supervizorilor, managerilor de uzine ?i fabrici, managerilor de proiecte din orice domeniu de activitate, responsabililor cu mentenan?a proceselor, responsabililor cu sistemele de siguran??, operatorilor de instala?ii, personalului de între?inere.
Toate cursurile de formare pot fi adaptate pentru a se potrivi organiza?iei dumneavoastr?.
Cursul poate avea loc la loca?iile noastre sau la sediul companiei dumneavoastr?.

Recomand?ri pentru participan?i: Este recomandat s? aduce?i cu dvs. un laptop ?i un exemplu de flux de proces din intreprinderea dumneavoastr?, pentru a-l analiza împreun?.

Ve?i pleca acas? cu:
- aplica?ia software HAZOP Manager (ultima versiune, o licen?? pentru fiecare participant)
- prezentarea în format PowerPoint
- mapa în care sunt incluse diferite formulare ?i informa?ii
- cartea “Riscul Rutier – Ghid de bune practici“
- diploma de participare
Prezentarea va fi sus?inut? de: ing. Adrian Isp?soiu
Durata Cursului: 2 zile, 6 ore/zi
Tariful de participare:
- 850 Lei/persoan? (Tarifele au toate taxele incluse)

Discounturi aplicate:
- participan?ii de la WS&Cursurile; Hazop anterioare beneficiaz? de 50 Lei reducere
- participarea a minim 3 persoane de la aceea?i întreprindere beneficiaz? de o reducere total? de 150 Lei

Num?r minim de participan?i: 10

Num?r maxim de participan?i: 20
Loca?ia: Bucure?ti, str. Walter M?r?cineanu nr. 2
Modalitatea de înscriere:
Persoane de contact:
Secretariat Tel. 021 311 83 29 Email: cursuri@adriaexpert.ro
Adrian Isp?soiu Tel. 0745 039 773 Email: adrian@adriaexpert.ro
Fax: 021 311 83 29
Informa?ii privind plata: Plata se poate face în numerar sau prin virament bancar. Dup? confirmarea pl??ii va fi emis? factura fiscal?.

ADRIA EXPERT
Adresa: Str.Petricani nr.34 Sector 2 Bucuresti
Telefon: click pentru a vedea numarul de telefon
Website: www.adriaexpert.ro


contacteaza prin email
Contacteza firma de cursuri prin email

Nume si Prenume
Email
Telefon
Mesaj
Cod securitate

Doresc sa ma inscriu la acest curs
( firma de cursuri trebuie sa confirme inscrierea )

Gaseste cursuriIti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!