Trimite mai departe

Categorie
Cursuri Formator

Oras
Ploiesti

Tip curs
in clasa

Pret
1190

Calendar
05.10.2012 - 14.10.2012

Diploma
Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei ?i Egalit??ii de ?anse ?i Ministerul Educa?

Cod COR

Pagina cursului

Descriere curs
-->
Centrul de Dezvoltare Personala si Profesionala SUCCES PERSONAL are deosebita placere de a va invita sa luati parte, in perioada 5 - 14 Octombrie, la cel mai interactiv Curs de Formare Formatori sustinut in momentul de fata in Ploiesti.
Obiectivul cursului este de a preg?ti persoane pentru ocupa?ia de Formator (cod COR 241205). Ob?inerea certific?rii va da dreptul absolven?ilor de a practica meseria de Formator.
DE CE „ FORMATOR ” ?
1. Pentru c? va fi un curs foarte aplicat;

2. Este în concordan?? cu noul standard ocupa?ional din 2007 (este acreditat);

3. „ Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autoriza?i furnizorii de formare profesional? trebuie s? fac? dovada c? realizeaz? programele de formare profesional? cu formatori care au preg?tirea pedagogic? specific? form?rii profesionale a adul?ilor ?i preg?tirea de specialitate corespunz?toare programei de preg?tire.” (art. 23, alin. 1 din OG 129/2000)

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL?

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei ?i Egalit??ii de ?anse ?i Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Inov?rii, Tineretului ?i Sportului ?i este autorizat de Consiliul Na?ional de Formare Profesional? a Adul?ilor – CNFPA.

Programul de formare profesional? se finalizeaz? cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidarit??ii Sociale ?i Familiei ?i al Ministrului Educa?iei, Cercet?rii ?i Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certific?rii form?rii profesionale a adul?ilor.
Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii ?i sunt recunoscute la nivel na?ional de c?tre Ministerul Muncii, Familiei si Egalit??ii de ?anse si de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii ?i Tineretului, conform Ordonan?ei Guvernului României nr.129 din 2000.

Pentru recunosterea interna?ional? a certificatelor CNFPA eliberate dup? finalizarea cursului este necesar? apostilarea (recunoscute în ??ri semnatare ale Conven?iei de la Haga – 1961) sausupralegalizarea (recunoscute în ??ri nesemnatare ale Conven?iei de la Haga).

Pentru ob?inerea diplomei acreditate CNFPA, cursan?ii trebuie s? aib? finalizate studiile superioare.


6 motive s? alegi acum acest curs:

genereaz? traineri capabili
participan?ii vor beneficia ulterior de suport pentru practic? (programul beta Training);
este un curs atipic bazat in proportie de 80% pe aplica?ii practice;
pentru ca este organizat de Extreme Training in colaborare cu Succes Personal Ploiesti si sus?inut de Adriana Costea;
pentru c? meri?i s? beneficiezi de un curs de calitate;
pentru c? este un curs unde po?i veni pentru certificare îns? prime?ti mult mai mult: curaj, atitudine, siguran??, clarificare ?i perspective reale în cariera de trainer;


Inscrierile: Rezervarea unui loc la acest curs se poate realiza prin intermediul unui e-mail la adresa office@succespersonal.ro
Contact: Florentina Cîrlan; tel: 0723.158.725; E-mail: florentina.cirlan@succespersonal.ro;

CERTIFICARE CURS

La absolvirea cursului se ob?ine o dubl? certificare:

1. Un certificat de participare emis de Extreme Training conform modelului de mai jos. În esen??, diploma dovede?te inten?ia dumneavoastr? de dezvoltare ?i perfec?ionare pe un anumit domeniu, importante fiind îns? lucrurile înv??ate la curs.
Diploma are valabilitate juridic? în raport cu eventualii angajatori, ter?i, lucrul în proiecte cu finan?are european?, acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastr?.

2. Un certificat de absolvire ?i un supliment descriptiv pentru specializarea ”Formator”, eliberat de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i Ministerul Muncii, Familiei ?i Egalit??ii de ?anse. Pentru sus?inerea examenului participan?ii trebuie s? aib? studii superioare. Diploma este util? mai ales în vederea exercit?rii profesiei de Formator.


METODA DE LUCRU

Extreme Training utilizeaz? metode moderne de instruire bazate pe aplicabilitate imediat?. Ponderea activit??ilor este 70 % aplica?ii practice ?i 30 % teorie. Din metodele folosite men?ion?m: expunere, discu?iile dirijate, discu?ii în grupuri mici, studii de caz, joc de rol, chestionare, materiale video, dezbateri, simul?ri ?i exerci?ii.

Comunicarea între participan?i ?i între participan?i ?i traineri reprezint? principalul pilon al metodelor de instruire folosite.Taxa de participare/ÎNSCRIERE

1. Valoare investi?ie

Valoarea acestui curs este nepre?uit?. Pentru acest curs, taxa de participare este de 1190 RON, exceptând cursan?ii care se înscriu pana la data de 7 Septembrie, pentru care taxa de participare este 790 RON. Mai exact, beneficiezi de un discount de 34% (economise?ti 400 RON).

2. Dac? a?i mai participat anterior la cursurile organizate de Extreme Training (inclusiv în cadrul proiectului Business StartUp) beneficia?i automat de discountul de client vechi de 100 RON.

3. Dac? dumneavoastr?, ca ?i companie dori?i s? înscrie?i 2 sau mai multe persoane la un curs, se va aplica un discount de 100 RON/persoan?.

CE INCLUDE TAXA DE PARTICIPARE ?

activitatea de training;
fi?ele de lucru;
certificat nominal de participare
foi flipchart, coli ?i markere;
ecusoanele pentru participan?i;
examenul de certificare
diploma acreditat? CNFPA
4 coffee-breaks în fiecare zi de curs
prânzul în fiecare zi de curs

Va asteptam!contacteaza prin email
Contacteza firma de cursuri prin email

Nume si Prenume
Email
Telefon
Mesaj
Cod securitate

Doresc sa ma inscriu la acest curs
( firma de cursuri trebuie sa confirme inscrierea )

Gaseste cursuriIti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!