Curs de desen cu emisfera dreapta
Trimite mai departe

Categorie
Alte cursuri

Oras
Cluj Napoca

Tip curs
in clasa

Pret
450 RON

Pagina cursului

Descriere curs
-->
Foarte mun?i dintre noi consider? c? nu e în stare s? schi?eze pe o hârtie tablouri, obiecte, oameni...Tr?im cu acel gând eronat potrivit c?ruia nu ?tim s? desen?m. Temerile emisferei cerebrale stângi, gândirea ei logic? împiedic? exprimarea creativit??ii înn?scute.
Cei mai mul?i nici nu ne punem problema c? suntem capabili, asemenea arti?tilor cunoscu?i, s? ne exprim?m sentimentele, tr?irile interioare prin desen, ori c? putem a?terne pe hârtie doar din distrac?ie ceea ce ne place.
În timpul acestui program de trei zile putem dobândi nu secretul, ci tehnica desenatului, începem s? o punem la treab? pe emisfera noastr? cerebral? dreapta ?i, vom putea reprezenta pe hârtie, în stilul nostru propriu tot ce dorim.
În lumea de azi, ca omul s? se realizeze potrivit dorin?elor proprii este important s? priveasc? altfel lucrurile din jur ?i mecanismul acestora. Acest program de trei zile ne va ajuta s? schimb?m punctul nostru de vedere, gândurile, atitudinea, credin?a noastr?, care s? ne asigure o via?? mai armonioas?, mai consistent?.
Fiecare dintre noi va putea s? se afirme, s?-?i dezvolte un stil artistic propriu, s?-?i redobândeasc? încrederea în sine ?i prin aceasta acea creativitate care ar putea fi utilizat? ?i în via?a noastr? cotidian?.
În aceste trei zile la desenat ne vom baza pe emisfera noastr? cerebral? dreapta ?i nu pe îndemânarea noastr?. În mentalitatea oamenilor s-a fixat, c? cei care nu pot desena nu au îndemânare. Dar nu este a?a. Mult mai mul?i oameni au îndemânare decât num?rul acelora care s-au afirmat ca arti?ti. Oricât de ciudat s-ar p?rea, talentul artistic depinde de viziune. Ca acest mod de a privi lumea s? se schimbe, este necesar s? reu?im s? form?m un alt tip de gândire, o alt? p?rere nu numai despre desen ca activitate, ci si despre noi în?ine ?i despre capacit??ile noastre. În aceste trei zile de program putem realiza aceast? schimbare. Nu v? vom înv??a s? desena?i ci s? privi?i altfel lucrurile. Desigur, concomitent, se va na?te visata „capodoper?”.
Omul este subiectiv, gânde?te ?i ac?ioneaz? pe baza sentimentelor proprii. ?i cât timp e a?a, aceste sentimente vor decide felul lui de a fi ?i felul cum îi va privi pe ceilal?i ?i lumea întreag?. În momentul în care va fi capabil de direc?ionarea sentimentelor ?i va reu?i s? le st?pâneasc?, va fi capabil ?i de obiectivitate. În timp ce deseneaz?, mâna omului este îndrumat? de sentimente. Cum î?i ?ine creionul în mân?, cum traseaz? linii, deja reflect? sentimente. În medicin? un program terapeutic s-a bazat pe acest adev?r, terapia prin arte, sau altfel zis analogia desenului. V?zând liniile ap?rute pe hârtie creatorul reac?ioneaz? adecvat. Deci, în loc de mân?, totul va fi dirijat, coordonat de sentimente. Mai simplu spus acesta înseamn?, c? nemul?umirea izvorât? din lipsa încrederii de sine sau din team? ne împiedic? s? mai fim capabili s? desen?m. Gândirea noastr? ra?ional? bazat? pe activitatea emisferei stângi a creierului creeaz? convingerea c? suntem incapabili s? desen?m. Dar arta desenului este resortul emisferei cerebrale drepte.
Scopul acestui curs de trei zile este s? devenim con?tien?i c? ra?ionalitatea emisferei cerebrale stângi nu va împiedica creativitatea emisferei drepte. În acest scop cursan?ii no?tri vor primi ni?te sarcini tehnice, care par a fi desene, dar au scopul de a o împiedica emisfera cerebral? stâng? în inhibarea emisferei drepte.
Peste 95% dintre oameni sunt condu?i predominant de activitatea emisferei cerebrale stângi. Finalitatea acestui program const? în echilibrarea activit??ii celor dou? emisfere, un echilibru, care s? persiste ?i în via?a de zi cu zi.
În timp ce în activitatea lui de toate zilele omul reu?e?te s? se „eschiveze” inclusiv fa?? de sine cu ajutorul unor pretexte, pe hârtie trebuie, este nevoit s? se priveasc? pe sine. Programul acesta, deci, înseamn? lupta între RA?IONALITATE ?i CREATIVITATE pe parcursul însu?irii tehnicilor.
?i cum se manifest? aceasta în via?a noastr??
Primim negre?it r?spunsul la aceast? întrebare stând în fa?a hârtiei, cu creionul în mân?. R?spunsul primit ne ajut? în conturarea personalit??ii ?i în eliberarea creativit??ii noastre. ?i alte dorin?e de ale noastre legate de creativitate – bucuria crea?iei, muzica, dansul, artele - se vor prezenta într-o alt? perspectiv?. ?i nu în ultimul rând, descoperim arta desenului. Vom descoperi, c? ceea ce am crezut pân? acum, c? - suntem incapabili s? desen?m – se risipe?te în cele patru zile.
Tehnicile dobândite aici nu vor fi uitate niciodat?, te vor înso?i pe parcursul vie?ii tale. Vei fi capabil s? le evoci ?i s? le aplici, dup? ce le-ai prins gustul, tot a?a cum ?tii s? mergi cu bicicleta sau s? conduci o ma?in?.
Lini?tea interioar? e, la început, doar o clip?. În aceast? clip? î?i reproduci via?a prin desen. Î?i vei da seama de cine NU e?ti. Iluzia existent? pân? acum despre persoana ta se risipe?te, ?i r?mâne doar adev?rul clipei de fa??. Vei reu?i s? sim?i, s? ?tii ?i s? tr?ie?ti cu adev?rat identitatea ta real?. Prin aceast? recunoa?tere va porni în tine un proces de auto-vindecare.

Programul te ajut? ?i în alte domenii ale vie?ii:
- disiparea temerilor ?i a stresului;
- schimbarea modului de gândire, reu?e?ti s? fii creativ;
- g?sirea unui echilibru interior;
- ameliorarea rela?iilor inter-umane (p?rin?i, copii, so?i, colegi,...);
- probleme de dislexie ?i disgrafie;
- auto-cunoa?terea (lipsa de încredere ?i de auto-apreciere...);
- ameliorarea problemelor de s?n?tate;

Mul?i spun c? nu ?tiu s? deseneze. F? un pas s? afli dac? aceast? percep?ie despre propria ta persoan? este real?! Pân? acum to?i participan?ii au avut pl?cerea s? descopere artistul din propria persoan? ?i armonia interioar? existent? în fiecare dintre noi.contacteaza prin email
Contacteza firma de cursuri prin email

Nume si Prenume
Email
Telefon
Mesaj
Cod securitate

Doresc sa ma inscriu la acest curs
( firma de cursuri trebuie sa confirme inscrierea )

Gaseste cursuriIti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!