Curs comerciant vanzator marfuri (ne)alimentare
Trimite mai departe

Categorie
Alte cursuri

Oras
Timisoara

Tip curs
in clasa

Diploma
diplom? eliberat? de Ministerul Muncii ?i Miniserul Educa?iei

Cod COR

Pagina cursului

Descriere curs
-->
Curs comerciant vânzator marfuri (ne)alimentare
I.Aspecte generale

Tipul cursului: calificare
Cod nomenclator : 5220.2.1 (m?rfuri alimentare)
5220.2.2 (m?rfuri nealimentare)
Durata cursului: 20 s?pt?mâni
Curs autorizat: ANC, diplom? eliberat? de Ministerul Muncii ?i Miniserul Educa?iei
Loca?ie derulare: Timi?oara, Pia?a Iancu Huniade, nr 3, et.3
Tel: +40 256 220 357
Web: www.scoalademeserii.ro

II. Descrierea cursului
În cadrul acestui curs ve?i înv??a despre ipostazele în care comerciantul se poate afla în rela?ie cu pia?a:
• comerciantul în ipostaza de cump?r?tor- atunci când acesta î?i achizi?ioneaz? produsele pentru magazinul propriu
• comerciantul în ipostaza de vânz?tor- atunci când ativitatea economic? are loc în magazinul propriu ?i implic? existen?a unor clien?i care achizi?ioneaz? produse
• comerciantul în ipostaza de gestionar- atunci când comercianul organizeaz? marfa în depozitul magazinului propriu

III. Competen?e generale ?i specifice obândite în urma cursului
- s? utilizeze corect terminologia ?i limbajul de specialitate;
- s? cunoasc? caracteristicile de calitate ale m?rfurilor (ne)alimentare
- s? recunoasc? sortimentul fiec?rei grupe de m?rfuri (ne)alimentare
- s? efectueze recep?ia m?rfurilor
- s? realizeze prezentarea m?rfurilor pentru cump?r?tor
- s? cunoasc? etapele vânz?rii m?rfurilor
- s? efectueze etal?ri ?i expuneri de m?rfuri în func?e de specificul acestora alimentare sau nealimentare;
- s? generalizeze cuno?tin?ele despre m?rfurile înv??ate;
- s? cunoasc? legisla?ia în vigoare referitoare la comer?

IV.Acte necesare pentru înscriere:
- Copie act de identitate
- Copie certificat de na?tere
- Copie de pe certificatul de c?s?torie (dac? este cazul)
- Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricola/adeverin?a de absolvire
- Adeverin?? medical?


Eurotraining
Adresa: Piata Huniade, Nr. 3, Et. 3 (Cladirea Modex)
Telefon: click pentru a vedea numarul de telefon
Website: http://www.scoalademeserii.ro


contacteaza prin email
Contacteza firma de cursuri prin email

Nume si Prenume
Email
Telefon
Mesaj
Cod securitate

Doresc sa ma inscriu la acest curs
( firma de cursuri trebuie sa confirme inscrierea )

Gaseste cursuriIti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!