Curs autorizat Manager de proiect pentru business si fonduri europene februarie 2012. EARLY BOOKING pana la 31.01.2012 - 200 lei reducere
Trimite mai departe

Categorie
Cursuri management

Oras
Bucuresti

Tip curs
in clasa

Pret
1400 lei TVA inclus

Calendar
17-19 si 24-26 februarie 2012

Diploma
certificat de absolvire CNFPA

Pagina cursului

Descriere curs
-->
Pornind de la experienţă ?ndelungată ?n coordonarea şi implementarea diferitelor tipuri de proiecte, at?t ?n domeniul business c?t şi ?n domeniul organizaţiilor neguvernamentale şi al administraţiei publice, echipa Schultz Consulting propune o nouă abordare a acestui domeniu ?n cadrul cursului Manager de Proiect.

Cursul de Manager de proiect organizat de Schultz Consulting este un curs autorizat, urmărind dezvoltarea unor abilităţi de bază pentru un manager de proiect, finaliz?ndu-se cu o evaluare a acestor abilităţi c?t şi a cunoştinţelor dob?ndite, participanţii fiind certificaţi ca manageri de proiect (conform Clasificarii Ocupaţiilor din Romania) şi recunoscuţi ca atare de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii.
Abordarea pe care o propunem este una experienţială ? creăm experienţe diferite ?n cadrul cursului, punem participanţii ?n situaţii similare celor din perioada elaborării sau implementării unui proiect, oferindu-le posibilitatea de a invăţa ?n mod direct şi de a-şi extrage ?nvăţămintele proprii.
Cursul de Manager proiect este o imbinare a cursului de manager de proiect din domeniul afacerilor şi managementul ciclului de proiect al Comisiei Europene. Un accent deosebit se pune şi pe managementul proiectelor finanţate din Fonduri Structurale cu aplicaţii pe Programele Operaţionale.

?n timpul cursului, participanţilor li se va da posibilitatea de a parcurge toate etapele unui proiect de la planificare p?nă la evaluarea proiectului.

Mai mult, participanţii vor fi sprijiniţi ?n sensul identificării celei mai potrivite surse de finanţare pentru ideea de proiect dezvoltată (?n special din Fonduri Structurale) şi parcurgerii, ?n cadrul cursului, a paşilor presupuşi de obţinerea unei finanţări nerambursabile.

Pe parcursul celor 6 zile de curs, participanţii vor susţine 4 teste grila care le vor atesta competenţele ca manageri de proiect. Examenul de absolvire se va desfăşura ?n data de
27 februarie 2012 şi va consta ?ntr-o probă teoretică (test grilă) şi o probă practică (fişa de proiect).

?n urma absolvirii acestui curs, participanţii vor primi un Certificat de Manager de Proiect recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei şi Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

Certificatul recunoaşte competenţele necesare practicării meseriei de manager de proiect - cod COR 241919.Alături de certificatul CNFPA, fiecare participant va primi şi un certificat Europass.
Acesta cuprinde 2 pagini şi furnizează informaţii despre:

- competenţele dob?ndite de titularul certificatului de formare profesională;
- categoriile de ocupaţii accesibile titularului de certificat;
- instituţiile emitente şi de acreditare;
- nivelul certificatului;
- modalităţile de obţinere;
- condiţiile de admitere şi căile de acces la urmatorul nivel de educaţie;
- centrele naţionale de referinţă.

Cursul se caracterizeaza prin:
 Promovarea unei atmosfere de colaborare;
 ?ncurajarea implicarii active a tuturor participanţilor;
 Sprijinirea participanţilor pentru a stabili legături ?ntre sesiunea de formare şi situaţiile din viaţa de zi cu zi;
 Utilizarea unor exemple practice, concrete;
 Facilitarea parcurgerii tuturor paşilor necesari pentru redactarea şi implementarea unui proiect de succes;
 ?ndrumarea participanţilor spre materiale şi resurse umane care le-ar putea fi de folosi.
Scop:
Dezvoltarea competenţelor de manager de proiect.
Obiective

 ?ntelegerea conceptului de management de proiect ;
 Utilizarea instrumentelor specifice managementului de proiect;
 Dezvoltarea abilitaţilor de planificare a resurselor ?n cadrul unui proiect;
 Dezvoltarea abilitaţilor de monitorizare şi evaluare a unui proiect;
 Dezvoltarea abilitaţilor de evaluare a riscului ?n cadrul unui proiect.

Beneficii pentru participanţi:
 Cunoaşterea unor exemple concrete de proiecte de succes;
 Dezvoltarea abilitaţilor de planificare, organizare, coordonare a elementelor componente ale unui proiect;
 Dezvoltarea abilitaţii de a identifica corect o problemă, de a dezvolta o idee de proiect şi de a o ?ncadra ?ntr-un Program Operaţional ?n vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile din Fonduri Structurale;
 Creşterea performanţelor ?n domeniul managementului de proiect prin capacitate sporită de a răspunde ?n timp optim provocărilor apărute pe parcursul implementării proiectului;
 Creşterea capacităţii de a ?ntelege şi de a răspunde cerinţelor clientului / beneficiarilor proiectului prin includerea ?n cadrul cursului a unui modul dedicat negocierii şi luării deciziilor ?n proiecte;
 ?mbunătăţirea abilităţilor de coordonare a diferitelor tipuri de resurse (umane, financiare, de timp) implicate de un proiect;
 ?mbunătăţirea capacităţii de gestionare a relaţiilor de parteneriat din cadrul proiectelor derulate, inclusiv a relaţiei cu Finanţatorul;
 ?mbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a proiectelor şi, implicit, creşterea nivelului calitativ al produsului final oferit clientului.
Alte tipuri de beneficii:
 Aplicabilitatea maximă ?n viaţa de zi cu zi a informaţiilor şi a abilităţilor dob?ndite şi caracterul preponderent practic;
 Punerea participanţilor ?n faţa unor provoc?ri similare cu cele din fazele prin care trece un proiect real;
 Aplicabilitatea informaţiilor ?n domenii variate (construcţii şi domeniul imobiliar, v?nz?ri, IT, organizare de evenimente, domeniul educaţional, cultural, social etc.);
 Mediul relaxat ?n care se desfăşoară cursul.


Cui se adreseaza cursul?

Cursul se adresează:
managerilor din diferite companii naţionale şi multinaţionale implicaţi ?n conducerea proiectelor companiilor, care coordonează echipe,
membrilor ?n diferite echipe de proiect,
reprezentanţilor administraţiei publice, reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale, oricărei persoane care prin natura slujbei este implicată ?n elaborarea sau implementarea de proiecte,
oricărei persoane interesate de domeniul managementului de proiect, al finanţărilor europene, ?n special al Fondurilor Structurale,
oricărei persoane dornice să ?şi ?mbunătăţească activitatea, indiferent de domeniu, prin acumularea de cunoştinţe şi dob?ndirea de abilităţi care să ?i permită o mai bună planificare, organizare, implementare şi monitorizare a propriei activităţi.


PREZENTARE TRAINER:


Marius Boghian

Marius are peste 8 ani de experienţă acumulată ?n mediul corporate şi organizaţii neguvernamentale. ?n paralel s-a implicat ?n implementarea de proiecte cu finanţare interna şi europeană.

Absolvent al Facultătii de Drept din cadrul Universitatii Al.I.Cuza din Iasi, este trainer certificat din anul 2006, iar p?nă ?n prezent a livrat programe de training ?n domenii precum: management de proiect, formare de formatori, negociere, lucru ?n echipă, comunicare organizaţională, team-building.

Marius a lucrat ?n echipe naţionale şi internaţionale, asum?ndu-şi diferite roluri. Acest fapt stă la baza formării propriei experienţe, lucru pe care se bazează ?n gestionarea proceselor de ?nvăţare şi a situaţiilor specifice ce pot apărea ?n cursuri.


DURATA: 6 ZILE : 17-19 februarie si 24-26 februarie 2012
Examenul de absolvire se va desfăşura Luni, 27 februarie 2012.

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sediul SCHULTZ CONSULTING str. Rondă, nr. 8 bis,
sector 2; Bucuresti

GRUP ŢINTĂ: 12 persoane;

TAXA DE PARTICIPARE: 1400 RON/persoana (1200 RON taxă curs şi 200 RON taxă examen certificare).
Taxa de participare nu conţine TVA, pentru că
Schultz Consulting nu este plătitoare de TVA.

- EARLY BOOKING -

Persoanele care se inscriu si platesc integral taxa de participare
pana la 31 ianuarie 2012 vor primi o reducere de 200 lei.
(adica in loc de 1400 lei vor achita doar 1200 lei)


Participanţilor la alte cursuri Schultz Consulting le oferim un discount de 10%.

Taxa se poate achita ?n doua tranşe
(50% inainte de ?nceperea cursului şi 50% inainte de susţinerea examenului de absolvire)

- Oferim discount pentru grupuri mai mari de 3 persoane ?

REDUCERILE NU SE CUMULEAZĂ

Taxa de participare acoperă costurile cu privire la traineri, materialele de curs (suportul de curs), testele de verificare, organizarea şi desfăşurarea examenul de absolvire şi eliberarea certificatelor, precum şi pauzele de cafea şi mesele de pr?nz.

CONDIŢII DE ?NSCRIERE:

Pentru a vă putea ?nscrie, vă rugăm să ne transmiteţi următoarele documente:
1. fişa de ?nscriere completată si semnată, pe care o puteţi descărca de pe site-ul nostru www.schultz.ro;
2. copie după buletinul/ cartea de identitate;
3. copie după diploma de studii superioare;
4. copie după certificatul de căsătorie (?n cazul doamnelor care şi-au schimbat numele după căsătorie, iar numele de pe diploma de studii nu coincide cu cel actual)
5. copie după un document care să ateste achitarea taxei de participare.Persoanele interesate vor trimite documentele necesare ?nscrierii, p?nă la
data de 14 februarie 2012 la adresa de e-mail alina.mihalache@schultz.ro;
fax: 021 315 65 48


Persoană de contact pentru detalii legate de ?nscriere si alte detalii administrative:
Alina Mihalache
Tel: 0728 16 33 03


?nscrierile se fac ?n ordinea primirii fişelor p?nă la completarea locurilor.


Schultz Consulting
Adresa: str. Ronda, nr. 8bis, sector 2, Bucuresti
Telefon: click pentru a vedea numarul de telefon
Website: www.schultz.ro


contacteaza prin email
Contacteza firma de cursuri prin email

Nume si Prenume
Email
Telefon
Mesaj
Cod securitate

Doresc sa ma inscriu la acest curs
( firma de cursuri trebuie sa confirme inscrierea )

Gaseste cursuriIti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!