Curs acreditat Specialist SSM
Trimite mai departe

Categorie
Cursuri inspector protectia muncii

Oras
Bucuresti

Tip curs
in clasa

Pret
800 lei

Calendar
23.07.2012 - 06.08.2012

Diploma
Certificat CNFPA

Cod COR

Pagina cursului

Descriere curs
-->
Euro Best Team organizeaza cursul acreditat CNFPA - SPECIALIST SSM- securitate si sanatate in munca in conformitate cu ultimele modificari aduse la HG 1425/2006. Cursul se adreseaza specialistilor din orice unitate, institutie, societate comerciala sau bugetara ce urmareste organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatii de asigurare a securitatii si sanatatii in munca, in conformitate cu Normele generale de protectie a muncii/2011. OFERTA: Pentru inscrieri pana la data de 16 iulie 2012 beneficiati de taxa de participare redusa, respectiv 800 de lei. Dupa aceasta data taxa de participare este de 1000 de lei. Mai multe detalii gasiti pe www.eurobestteam.ro


CLARIFICARI LEGISLATIVE

1. Cursul de 40 de ore (COR 325723) - Inspector in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca este atat pentru studii medii cat si pentru studii superioare, se adreseaza tuturor celor care doresc sa indeplineasca atributii in domeniul sanatatii si securitatii in munca, in cadrul firmelor/institutiilor in care activeaza. (HG 1425/2006 din 11 octombrie 2006 actualizata la 5 mai 2011)

ART. 55
(1) Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor trebuie sa urmeze un program de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 40 de ore, cu continutul minim conform celui prevazut in anexa nr. 6 lit. A.
(2) Indeplinirea cerintei prevazute la alin. (1) se atesta printr-un document de absolvire a programului de pregatire.(nota: certificat CNFPA)2. Cursul de 80 de ore (COR - 242304) - Specialist in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca, este de nivel superior si se are conditii specifice. (Potrivit HG nr 955/08.09.2010)

Art. 50.

(1) Cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare nivelului superior, care trebuie indeplinite in mod cumulativ, sunt urmatoarele:

a) absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata;

b) curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu continut minim conform celui prevazut in anexa nr. 6 lit. B, cu o

durata de cel putin 80 de ore; (nota: curs CNFPA, COR 242304)

c) absolvirea cu diploma sau certificat de absolvire, dupa caz, a unui program de invatamant postuniversitar in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 180 de ore. (nota: curs postuniversitar evaluator de riscuri)

(2) Indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si certificatele de absolvire a cursurilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c).

(3) Cerinta minima prevazuta la alin. (1) lit. b) si c) este considerata indeplinita si in situatia in care persoana a obtinut o diploma de master sau doctorat in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

LOCATIE: Camera de Comert a Municipiului Bucuresti sau la sediul Euro Best Team (in functie de numarul celor inscrisi).


Planificare curs 80 de ore

Curs de zi: Durata cursului este de 6 zile + 1 zi examinare (intre orele 9.00-17.00): 23 - 24 - 25 iulie, 30 - 31 iulie - 1 august 2012 si examen de certificare pe 6 august 2012.
FORMULARUL DE INSCRIERE- il puteti completa de pe www.eurobestteam.ro

PRETUL CURSULUI: Trimiteti formularul de inscriere pana la data de 16 iulie 2012 si beneficiati de taxa redusa de 800 de lei. Dupa aceasta data taxa de inscriere este de 1000 de lei. Taxa de inscriere include toate costurile privind suportul de curs, taxele de evaluare si certificare CNFPA.

Cursul este bazat pe aplicatii practice, participantii lucreaza pe echipe pe tot parcursul programului si elaboreaza impreuna proiecte care au aplicabilitate in plan real. In cadrul unei sesiunii de examinare finala, participantii vor prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai CNFPA, proiectele realizate pe parcursul cursului, in vederea certificarii.

Unde este recunoscut programul?
Cursul este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA), la finalizarea lui acordandu-se un certificat de absolvire avizat de CNFPA.
Programul de formare profesionala se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.
Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii si sunt recunoscute la nivel national de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, conform Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 129/2000.
Pentru recunosterea internationala a certificatelor CNFPA eliberate dupa finalizarea cursului este necesara apostilarea (tari semnatare ale Conventiei de la Haga) sau supralegalizarea (tari nesemnatare ale Conventiei de la Haga).

Cine se poate inscrie?
Programul se adreseaza specialistilor din orice unitate, institutie, societate comerciala sau bugetara ce urmareste organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatii de asigurare a securitatii si sanatatii in munca in conformitate cu Normele generale de protectie a muncii/2011.

Metoda de instruire
Programul utilizeaza tehnici europene de predare si instruire, se bazeaza pe interactivitate, aplicatii, exercitii si ofera participantilor posibilitatea de a-si dezvolta rapid aptitudinile, abilitatile si competentele specifice inspectorului in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Pentru ce te pregateste?
- Legislatia din domeniu si modul in care sa urmareasca aplicarea prevederilor acesteia.
- Conceptele de baza privind securitatea si sanatatea in munca.
- Modul de definire si identificare a unui eveniment, incident periculos, accident de munca sau a unei boli profesionale
- Modul de comunicare si cercetare a unui eveniment, incident periculos, accident de munca
- Primul ajutor: alerteaza factorii de interventie, adopta masuri privind eliminarea pericolelor in zona evenimentului.

Sesiune teoretica
Cadrul legislativ general referitor la securitatea si sanatatea in munca (SSM);
Concepte de baza referitoare la securitatea si sanatatea in munca (SSM);
Notiuni despre riscuri generale si prevenirea lor;
Notiuni despre riscuri specifice si prevenirea lor in sectorul corespunzator unitatii;
Evaluarea riscurilor profesionale;
Acordarea primului ajutor;
Informarea, consultarea, instruirea si participarea lucratorilor in acest proces;
Semnalizarea de securitate si sanatate in munca;
Echipamentul de protectie;
Masuri de protectie in diferite domenii de activitate.

Aplicatii practice
Aplicatiile practice vor constitui baza realizarii unui proiect individual pe care participantii il vor sustine in cadrul examenului final de certificare, in prezenta reprezentantilor CNFPA.

Lectorul cursului este Dana Morar
Dana este trainer autorizat CNFPA in formare profesionala pentru adulti si detine o experienta de peste 20 ani in consultanta pentru implementare si audit sisteme de management ISO (9001, 14001, 27001, 20000-1 si OHSAS 18001) si peste 15 ani ca trainer. Detine certificari recunoscute de Organizatia Europeana pentru calitate (EOQ), CNFPA si BSI (British Standards Institution) ca manager, consultant si auditor in domeniul calitatii, mediului, securitate si sanatate ocupationala, securitatea informatiei. Este absolventa a facultatii de Electronica si Telecomunicatii Bucuresti si a cursului post universitar „Auditul securitatii, sanatatii in munca si Evaluarea riscurilor”. Dana a sustinut numeroase sesiuni de instruire si in cadrul Euro Best Team ea este trainer pentru cursul de Inspector SSM - securitate si sanatate in munca.

AGENDA CURSULUI:
Ziua I
09:00-10:30 Rolul si responsabilitatile Specialistului in domeniu SSM
Legislatia nationala de SSM si Directivele europene: structura sistemului legislativ national; locul, rolul si principii
10:30-10:45 Pauza de cafea
10:45-12:15 Structura si responsabilitati privind SSM
12:15-13:45 Pauza de pranz
13:45-15:15 Organizarea activitatii de prevenire si protectie
Instruirea lucratorilor
15:15-15:30 Pauza de cafea
15:30-17:00 Studii de caz

Ziua II
09:00-10:30 Termeni utilizati in domeniul SSM
10:30-10:45 Pauza de cafea
10:45-12:15 Procesul de evaluare risc
12:15-13:45 Pauza de pranz
13:45-15:15 Sistemul de munca si factorii de risc proprii
15:15-15:30 Pauza de cafea
15:30-17:00 Studii de caz

Ziua III
09:00-10:30 Principii generale de prevenire
10:30-10:45 Pauza de cafea
10:45-12:15 Planul de prevenire si protectie
12:15-13:45 Pauza de pranz
13:45-15:15 Sistem de management sanatate si securitate in munca (OHSAS 18001vs legislatia nationala)
15:15-15:30 Pauza de cafea
15:30-17:00 Studii de caz

Ziua IV
09:00-10:30 Cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
10:30-10:45 Pauza de cafea
10:45-12:15 Cerin?ele minime de securitate ?i s?n?tate pentru utilizarea de c?tre lucr?tori a echipamentelor individuale de protec?ie la locul de munc?
12:15-13:45 Pauza de pranz
13:45-15:15 Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
15:15-15:30 Pauza de cafea
15:30-17:00 Studii de caz

Ziua V
09:00-10:30 Supravegherea sanatatii lucratorilor (I)
10:30-10:45 Pauza de cafea
10:45-12:15 Supravegherea sanatatii lucratorilor (II)
12:15-13:45 Pauza de pranz
13:45-15:15 Cercetarea evenimentelor
15:15-15:30 Pauza de cafea
15:30-17:00 Studii de caz

Ziua VI
09:00-10:30 Cerintelor minime de SSM pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
10:30-10:45 Pauza de cafea
10:45-12:15 Clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase
12:15-13:45 Pauza de pranz
13:45-15:15 Evaluarea performantei in domeniul SSM
15:15-15:30 Pauza de cafea
15:30-17:00 Studii de caz

Conditii de inscriere
Pentru inscriere va rugam sa completati formularul de inscriere afisat mai sus in aceasta pagina si veti primi o confirmare de participare de la organizatori precum si alte detalii privind organizarea cursului.

SC Euro Best Team SRL
RO95BTRL04101202E64311XX
Banca Transilvania, Agentia Centrul Civic, Bucuresti.

Persoana de contact: Madalina Nedelcu- 0726.615.538

http://www.eurobestteam.ro/
http://eurobestteam.blogspot.com/
contacteaza prin email
Contacteza firma de cursuri prin email

Nume si Prenume
Email
Telefon
Mesaj
Cod securitate

Doresc sa ma inscriu la acest curs
( firma de cursuri trebuie sa confirme inscrierea )

Gaseste cursuriIti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!