Congres-ul Interna?ional al Organiza?iilor din Medicina Integrativ?, Editia II
Trimite mai departe

Categorie
Alte cursuri

Oras
Bucuresti

Tip curs
in clasa

Pret
150RON, 90 RON, 50 RON

Calendar
24.10.2012 - 24.10.2012

Pagina cursului

Descriere curs
-->
Asocia?ia Patronatul Medicinei Integrative organizeaz? Congresul Interna?ional al Organiza?iilor de Medicin? Integrativ? edi?ia a doua, cu tema ,,Medicina Integrativ? între mit ?i adev?r”. Evenimentul va avea loc miercuri, 24 octombrie 2012, la Rin Airport Hotel, Bucure?ti.

La eveniment sunt invita?i s? participe peste 500 de medici, psihologi, farmaci?ti, terapeu?i, asistenti medicali, reprezentan?i ai institu?iilor de stat ?i ai ONG-urilor, profesori universitari români ?i str?ini, parteneri, jurnali?ti, membri ai Asocia?iilor de Pacien?i, reprezentan?i ai Patronatului Medicinei Integrative ?i federa?iilor sindicale; pacien?i ?i public interesat.

Lucr?rile congresului vor cuprinde conferin?e ?tiin?ifice, ateliere de preg?tire profesional? unde vor fii sustinute seminarii/workshopuri, plus un spatiu expozitional unde firme de prestigiu romanesti isi expun produsele/serviciile care se inscriu în domeniul medicinei naturiste.
Printre vorbitorii conferin?ei se num?r? speciali?ti din Italia, SUA, Germania, Fran?a, România care vor sus?ine teme din domeniul socio-medical.

,,Iat?-ne la ce-a de-a doua edi?ie a Congresului Interna?ional al Organiza?iilor din Medicina integrativ?. Prin acest eveniment, Patronatului Medicinei Integrative, î?i îndepline?te misiunea de-a sus?ine integrarea terapiilor non-invazive ?i minimal invazive în practicile medicale din Romania. Astfel, Asocia?ia Patronatul Medicinei Integrative, atrage aten?ia asupra importan?ei cooper?rii dintre Organiza?iile de medicin? integrativ? ?i acesta este accentul pe care-l punem noi, ca organiza?ie apolitic?.
Practicile medicinei integrative au un bogat istoric; ele au luat na?tere, exist? ?i se dezvolt? prin eforturile sus?inute ale unui num?r din ce în ce mai mare de medici de renume ?i mai ales, al practicienilor. G?sim de un real interes ?i sus?inem, terapiile adjuvante precum psihoterapia sau artele în practicile de vindecarea ?i îmbun?t??irea calit??ii vie?ii pacientului, iar aceasta, credem noi, poate face o diferen?a major? în calitatea vie?ii oamenilor.

Într-un context major de schimbare, nu facem altceva decât s? punem al?turi toate p?r?ile interesate de starea noastra de s?n?tate ?i de binele nostru.
A?a cum am promis anul trecut am realizat cursul de psiho-oncologie, primul de acest gen în România, iar anul viitor, cu sprijinul autorit??ilor în domeniu ?i cu sprijinul colaboratorilor din Germania, vom realiza ?i cursuri de medicin? integrativ?.” - a declarat Liviu Mandler, pre?edintele Patronatului Medicinei Integrative.

Patronatul Medicinei Integrative - PMI este o organiza?ie nonguvernamental?, non-profit ?i apolitic?, ce reune?te persoane fizice autorizate, cabinete medicale, clinici care presteaz? servicii medicale ?i/sau terapeutice în cadrul organiza?iilor din care fac parte.

Pre?edintele Patronatului Medicinei Integrative este Liviu Mandler.

Pentru detalii referitoare la agenda congresului ?i mai multe informa?ii accesa?i www.patmedin.ro.

Contact:
Paul Pîrvu
Coordonator proiect
congres@patmedin.ro
Telefon: 0372 770 126


Asociatia Patronatul Medicinei Integrative
Adresa: Strada Dornei nr 79-81, sector 1, Bucuresti
Telefon: click pentru a vedea numarul de telefon
Website: www.patmedin.ro


contacteaza prin email
Contacteza firma de cursuri prin email

Nume si Prenume
Email
Telefon
Mesaj
Cod securitate

Doresc sa ma inscriu la acest curs
( firma de cursuri trebuie sa confirme inscrierea )

Gaseste cursuriIti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!