Ai motivatie?
Autor: Delia Ciobancan
publicat la: 2012-05-09
Recomanda articol


Fiecare dintre noi avem anumiți factori care ne motivează și fiecare dintre noi avem un profil al motivațiilor și valorilor. De aceea, înainte de a începe o carieră și înainte de a lua o decizie profesională, este important să ne cunoaștem motivațiile astfel încât să luăm decizii favorabile pe termen lung. Prioritizarea motivațiilor ne ajută de asemenea să facem față provocarilor profesionale.

Este important să ne cunoaștem și să realizăm faptul că, prin cunoașterea la nivel individual, vom reuși să ne atingem obiectivele pe termen scurt, mediu și lung. În timp ce unii dintre noi optăm pentru o anumită meserie, deoarece credem că prin acea muncă ne vom realiza năzuințele, alții alegem o altă variantă – aceea de a fi intreprinzător, propriul nostru stăpân.

Motivele care stau la baza deciziei privind alegerea carierei sunt extrem de diverse. Motivul este acel fenomen psihic ce are rol esențial în declanșarea, orientarea și modificarea conduitei; motivația este constituită din ansamblul motivelor, din structurarea tuturor motivelor.

Motivația este un „concept fundamental în științele despre om, exprimând faptul că la baza conduitei umane se află întotdeauna un ansamblu de mobiluri – trebuințe, tendințe, afecte, interese, intenții, idealuri – care susțin realizarea anumitor acțiuni, fapte, atitudini”.
Astfel definită, motivația stă în spatele tuturor deciziilor, atitudinilor și acțiunilor umane, fiind de aceea denumită „cauzalitatea internă” a conduitei umane.

Motivația se restructurează și se ajustează continuu, în concordanță cu funcția psihică pe care o servește, incluzând în componența sa o multitudine de variabile fiziologice, psihologice și socio-culturale.
Motivația se bazează pe trebuințe, acestea fiind substratul cauzal imediat al celor mai diferite activități și comportamente interumane. Motivul nu apare ca derivat al unei trebuințe singulare, ci ca expresie a modului în care acestea interacționează în sistem. Forma cea mai înaltă a motivației este motivația internă, care apare atunci când rolul profesional cu care interacționează subiectul devine el însuși o necesitate.
O astfel de motivație condensează în sine trebuința de activitate a subiectului, valorizarea socială pozitivă a activității acestuia și conștientizarea importanței sociale a activității desfășurate.

Având în vedere dinamica sistemului trebuințelor individului, motivația ne permite să înțelegem o serie de fenomene psihosociale deosebit de semnificative sub aspect practic, ca de exemplu: alegerea profesiei, integrarea în muncă, evoluția socio-profesională a individului.
Între motivație, activitate și conduită se instituie un ciclu funcțional care, pentru cazurile menționate, ar avea următoarea componență: alegerea profesiunii în funcție de cea mai puternică trebuință nesatisfăcută în contextul respectiv; exercitarea profesiunii alese; satisfacerea trebuinței inițiale care, treptat, încetează să-l mai motiveze pe individ; intrarea în funcțiune a noi trebuințe, care fie se creează în decursul exercitării profesiei, fie existau anterior și sunt reactualizate.
Procesul continuă, soldându-se finalmente cu legarea tot mai strânsă a individului de profesie; există, însă, și posibilitatea ca datorită stagnării sau regresiunii în plan motivațional să apară efecte contrare: insatisfacție, slabă integrare, tendința de părăsire a locului de muncă.
Noțiunea de motivație a fost și va rămâne probabil unul dintre principalele puncte de plecare în înțelegerea succesului/insuccesului profesional.
Specialiștii consideră motivația ca fiind sursa de energie care ne împinge spre acțiune, motorul întregii noastre activități, atât în plan profesional cât și personal. Este evident că pentru a putea funcționa la parametri optimi
orice sistem are nevoie sa fie alimentat cu energie, așa cum și noi avem nevoie de motivație pentru a atinge ceea ce ne-am propus.

A cunoaște motivația unei persoane echivalează cu găsirea răspunsului la întrebarea ,,de ce'' înteprinde o anume activitate. Răspunsul este dificil, deoarece cauzele declanșatoare sunt multiple și nu se pot reduce la stimulii externi.
Componentele sistemului motivațional sunt numeroase, variază ca origine, mod de satisfacere și funcții, clasificarea și explicarea lor fiind controversate. Cei mai mulți specialiști acceptă azi că motivația umană include: trebuințe, tendințe, intenții, dorințe, motive, interese, aspirații, convingeri.

Ce faci atunci când un lucru nu te mai motivează? Ai două opţiuni: îl schimbi/înlocuieşti sau cauţi cauzele demotivării.

Psihoterapeut Delia Ciobancan
Cabinet individual de psihologie

Adresa:
Telefon: 0733098444
Website: http://cabinet-psihologic-online.ro/

Comenteaza articolul


Gaseste cursuri


Iti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!