Centrul Educational EDU&CARE;
Firma are 4 cursuri introduse


NOU!!!


Din 1 MAI ne gasesti si in OTOPENI in locatia partenera Bio Sophie- Str Tufanului nr.1B, visavis Restaurant Tatu.

Inscrie-te si tu,
locuri limitate!

Conceptul Edu&Care;
Edu&Care; este primul pachet de programe educative nonformale pentru copiii din Bucure?ti care ?inte?te dezvoltarea personal? printr-o abordare echilibrat? a celor 8 dimesiuni ale Inteligen?ei Multiple.

Adaptându-ne la realitatea cotidian? ?i p?strând o amprent? a înv???mântului românesc, în Programele Edu&Care; integr?m ?i activit??i de cre??, gr?dini?? ?i afterschool.

Viziune

Fiecare copil este INTELIGENT în felul s?u, fiecare copil are un sistem UNIC de gândire. El trebuie ghidat s? se dezvolte în domeniile spre care are înclina?ii. Credem în to?i copiii! Nu punem etichete! Dep??im barierele conven?ionale, verbale ?i logice matematice din înv???mânt. Vedem copilul ca pe un ansamblu de CALIT??I iar prin programele Edu&Care; ne angaj?m s? le descoperim ?i s? le dezvolt?m! Iar voi, dragi p?rin?i, ve?i fi partenerii no?tri pe tot acest drum!

Misiunea

Vom atinge viziunea pe care o împ?rt??im prin contribu?ia noastr? concret? la descoperirea ?i dezvoltarea voca?iei fiec?rui copil.
Cum indeplinim aceasta misiune?

Cu ajutorul profesioni?tilor: educatori/înv???tori/profesori specializa?i, cu experien?? în înv???mânt ?i prin interac?iunea cu modele de excelen?? în diverse domenii
Prin programe educa?ionale inovative centrate pe dezvoltarea Inteligen?elor multiple proiectate într-o abordare interdisciplinar?
Alternând metode de înv??are moderne cu metode tradi?ionale folosite într-un mod neconven?ional (pentru detalii consulta?i programa ?i planurile de curs la sediul nostru)
Printr-o gam? variat? de mijloace ?i materiale didactice care stimuleaz? creativitatea copilului
Schimbând mediile de înv??are astfel încât copiii s? interac?ioneze cu situa?ii diverse care s? le dezvolte “adaptabilitatea”
Prin realizarea unei C?r?i Personale a Inteligen?ei, ce con?ine lucr?rile practice – teste realizate de copil la fiecare curs ca filtru al inteligen?ei personale

Garantia calitatii!
Garan?ia calit??ii muncii este bucuria ?i excelen?a copiilor no?trii.
Un copil inteligent are parinti inteligenti!


Date contact firma cursuri
Centrul Educational EDU&CARE;
Adresa: Strada Luiggi Galvani, nr. 13, sect 2, Bucuresti
Telefon: 0721571086
Website: http://www.edu-care.ro/


Cursuri oferite de Centrul Educational EDU&CARE;

Alte cursuri

Alte cursuri

Alte cursuri

Cursuri actorie


Gaseste cursuri


Iti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!