TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETEC?IE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES
Trimite mai departe

Categorie
Cursuri paza si protectie

Oras

Tip curs
in clasa

Diploma
Certificatele de calificare ?i absolvire sunt emise sub egida Ministerului Educa?iei Na?ionale ?i Mi

Cod COR

Pagina cursului

Descriere curs
-->
La finalul cursului absolven?ii trebuie s? dobândeasc? cuno?tin?ele, deprinderile ?i abilit??ile necesare pentru a asigura îndeplinirea urm?toarelor obiective generale:
s? asigure condi?iile corespunz?toare de lucru
s? asigure verificarea conformit??ii lucr?rilor efectuate de colaboratori
s? asigure elaborarea documentelor specifice
s? asigure aplicarea normelor de s?n?tate ?i securitate în munc?
s? asigure aplicarea normelor de protec?ia mediului
s? asigure men?inerea unor bune rela?ii de munc?
s? asigure preg?tirea lucr?rilor de instalare a sistemelor de securitate
s? asigure montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de securitate i) s? asigure realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de securitate
s? asigure instalarea sistemelor tehnice de detec?ie, efrac?ie ?i control al accesului
s? asigure instalarea sistemelor de detectare, semnalizare ?i alarmare la incendiu
s? asigure instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI)
s? asigure instalarea sistemelor tehnice de monitorizare
s? asigure punerea în func?iune a echipamentelor ?i sistemelor tehnice de detec?ie, efrac?ie ?i control acces
s? asigure punerea în func?iune a sistemelor de detectare, semnalizare ?i alarmare la incendiu
s? asigure punerea în func?iune a echipamentelor ?i sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis TVCI
s? asigure punerea în func?iune a echipamentelor ?i sistemelor tehnice de monitorizare
s? asigure mentenan?a ?i service-ul pentru sistemele de detec?ie, antiefrac?ie ?i control acces
s? asigure mentenan?a ?i service-ul pentru sistemele de detectare, semnalizare ?i alarmare la incendiu
s? asigure mentenan?a ?i service-ul pentru sistemele de televiziune cu circuit închis (TVCI)
s? asigure mentenan?a ?i service-ul pentru sistemele de monitorizarecontacteaza prin email
Contacteza firma de cursuri prin email

Nume si Prenume
Email
Telefon
Mesaj
Cod securitate

Doresc sa ma inscriu la acest curs
( firma de cursuri trebuie sa confirme inscrierea )

Gaseste cursuriIti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!