Curs Responsabil Mediu, Bucuresti si Timisoara
Trimite mai departe

Categorie
Alte cursuri

Oras
Bucuresti

Tip curs
in clasa

Pret
850

Calendar
24.09.2012 - 29.09.2012

Diploma
Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei

Cod COR

Pagina cursului

Descriere curs
-->
Urmatoarele sesiuni se vor desfasura in Bucuresti si Timisoara in perioada 24 - 29 septembrie 2012.
www.lectoform.ro

CADRU LEGAL

Persoanele juridice care desf??oar? activit??i cu impact semnificativ asupra mediului organizeaz? structuri proprii specializate pentru protec?ia mediului in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr.195 din 22 decembrie 2005 privind Protectia mediului art. 94 lit d)
In conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul de?eurilor, atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice, se instituie obligativitatea numirii unui responsabil cu verificarea îndeplinirii îndatoririlor prev?zute în :
Art. 22 al. 3: “De?in?torii/Producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici prevazuti la alin.2, au obliga?ia s? desemneze o persoan? din rândul angaja?ilor proprii care s? urm?reasc? ?i s? asigure îndeplinirea obliga?iilor prevazute de prezenta lege sau sa se delege aceasta obligatie unei terte persoane”.
Art. 22, al.4: “ Persoanele desemnate, prev?zute la alin.3, trebuie s? fie instruite în domeniul gestiunii de?eurilor, inclusiv a de?eurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

DESCRIEREA OCUPATIEI

Program de formare profesional? organizat în conformitate cu OUG 195/2005 Art. 94, lit.d), cara prevede obligativitatea persoanelor juridice care desf??oar? activit??i cu impact semnificativ asupra mediului de a organiza structuri specializate pentru protec?ia mediului ?i Legea 211/2011 privind Managementul De?eurilor.

TEMATICA

Organizarea departamentului de protectia mediului
Notiuni generale de protectie a mediului
Identificarea problemelor de mediu ale organizatiei
Studii de impact, Bilan?uri de mediu, Evaluarea riscului
Monitorizarea factorilor de mediu: cerinte de monitorizare, ghidul de monitorizare, normative privind nivelurile de poluare acceptate, cerinte de raportare
Inspectia de mediu
Conservarea biodiversitatii si arii naturale
Cerinte privind conformarea in domeniul protectiei atmosferei, protectiei solului, gospodaririi apelor, deseurilor si a substantelor periculoase
Managementul de mediu
Sistemul de management de mediu, politici de mediu, aspecte semnificative de mediu, actiuni preventive si corective, instruirea si constientizarea personalului, standardul de mediu 14001.

COMPETENTELE RESPONSABILULUI DE MEDIU

Abilitatea de a evalua impactul de mediu produs de societate, ac?ionând în sensul diminuarii/ eliminarii lui.
Intocmirea documentatiilor de mediu necesare obtinerii avizelor de mediu, autorizatiilor de mediu Intocmirea raportarilor periodice solicitate de autoritatea de mediu.

TRAINER

Specialisti in domeniu din cadrul Autoritatilor de Mediu

PROGRAM CURSURI

Luni – vineri in intervalul orar 15.30 - 20.00

EXAMINARE CNFPA

sambata ora 10:30

TAXA DE PARTICIPARE - 850 lei/pers.

si include mapa de curs, suportul de curs in format electronic si pe suport listat, certificatul de absolvire in ocupatia „Responsabil de Mediu” pentru participan?ii la instruire care fac dovada absolvirii de studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau adeverinta, pauzele de cafea.

DISCOUNT-URI

05% pe zi x numarul de zile ramas de la inscriere si pana la data inceperii cursului

LECTOFORM CONSULTING
Adresa: Bacau, Str. Vasile Alecsandri, nr. 41, et, 2, Bacau, judetul
Telefon: click pentru a vedea numarul de telefon
Website: http://www.lectoform.ro/


contacteaza prin email
Contacteza firma de cursuri prin email

Nume si Prenume
Email
Telefon
Mesaj
Cod securitate

Doresc sa ma inscriu la acest curs
( firma de cursuri trebuie sa confirme inscrierea )

Gaseste cursuriIti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!