Curs Expert Achizitii Publice - utilizare SEAP, 28 mai - 02 iunie, Cluj-napoca
Trimite mai departe

Categorie
Cursuri expert achizitii publice

Oras
Cluj Napoca

Tip curs
in clasa

Pret
690

Diploma
Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei

Cod COR

Pagina cursului

Descriere curs
-->
28 mai - 02 iunie 2012 Expert achizitii publice

31 mai - 01 iunie 2012 Utilizare SEAP - modul inclus in cursul de perfectionare Expert Achizitii Publice care poate fi accesat separat.

Discount-uri pentru inscrieri pana la data de 21 mai

DESCRIEREA OCUPATIEI

Expertul in Achizitii Publice, desfasoara urmatoarele activitati:
planifica achizitiile publice
initiaza si lanseaza proceduri de achizitii
deruleaza si finalizeaza procedurile de achizitii publice
administreaza contractele

TEMATICA

Cele mai recente modificari legislative si legisla?ia relevanta pentru domeniul achizi?iilor publice (OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)Introducere si principii generale;
Principiile procedurii de achizi?ie publica
Tipuri de contracte de achizitii publice;
Autoritatile contractante, domeniile de aplicare si exceptiile;
Proceduri de achizi?ie publica – reguli ?i excep?ii, planificare si etape;
Reguli de publicitate a procedurilor
Publicarea anunturilor: de intentie, de participare si de atribuire;
Modalita?i speciale de atribuire – acordul cadru
Modalita?i de atribuire prin mijloace electronice
Sistemul Electronic de Achizitii Publice - ghid si sugestii de utilizare, proceduri online (www.e-licitatie.ro)
Tipuri de licitatii: deschisa, restransa, dialogul competitiv;
Atribuirea contractelor de achizitii publice si criterii de calificare si selectie;
Solu?ionarea litigiilor, contraventii si sanctiuni;
Sanc?iuni prevazute de OUG 34/2006;Analize, spete - propuse de lector ?i de participanti.

COMPETENTELE EXPERTULUI IN ACHIZITII PUBLICE

Cunoaste terminologia de specialitate specifica achizitiilor publice;
Cunoaste si analizeaza cadrul legislativ specific aplicabil achizitiilor publice;
Cunoaste si implementeaza conform legislatiei specifice aplicabile, etapele de atribuire a contractelor de achizitie publica: negocierea, elaborarea documentelor de specialitate, planificarea achizitiilor publice, derularea procedurilor de atribuire, finalizarea procedurilor de atribuire;
Acorda consultanta de specialitate.

UTILIZARE SEAP –SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZI?II PUBLICE
pentru Autorit??i Contractante ?i Operatori Economici, (www.e-licitatie.ro)

Modul practic de utilizare SEAP bazat pe APLICA?II PRACTICE ?i PROCEDURI ON LINE ce curpinde:
- Noile func?ionalit??i implementate in SEAP în ianuarie 2012
- Standardizarea modului de completare a fi?ei electronice
- Uniformizarea machetei invita?iei de participarea la cererea de ofert? online ?i offline.

Pentru Autorit??ile Contractante participarea la instruire faciliteaz?:
Cunoa?terea în detaliu a func?ionalit??ilor SEAP, în condi?iile prev?zute de OUG 34/2006 cu modific?rile ulterioare, conform c?reia autorit??ile contractante sunt obligate s? desf??oare minim 40% din procedurile de atribuire integral prin mijloace electronice.

Pentru Operatorii Economici participarea la instruire faciliteaz?:
Cunoa?terea SEAP ca mijloc de optimizare a profiturilor prin cre?terea vizibilit??ii ofertelor ?i a volumului de vânz?ri pentru produsele/serviciile comercializate.

PROGRAM CURSURI

Expert achizitii publice - luni – vineri in intervalul orar 09.00 - 15:00
Utilizare SEAP - joi - vineri in intervalul orar 09.00 - 15.00

EXAMINARE

sambata 02 iunie 2012 ora 10:00

TAXA DE PARTICIPARE
Expert achizitii publice - 790 lei/pers. (690 pentru inscrieri efectuate pana la data de 21 mai)
Utilizare SEAP - 250 lei

si include mapa de curs, suportul de curs in format electronic si pe suport listat, certificatul de absolvire in ocupatia „Expert Achizitii Publice”, pauzele de cafea (pentru cursul de Utilizare SEAP se elibereaza certificate de participare)

DISCOUNT-URI

5% pentru a 2 a persoana din cadrul aceleasi companii/ institutii
10% pentru a 3 a persoana din cadrul aceleasi companii/ institutii.

LECTOFORM CONSULTING
Adresa: Bacau, Str. Vasile Alecsandri, nr. 41, et, 2, Bacau, judetul
Telefon: click pentru a vedea numarul de telefon
Website: http://www.lectoform.ro/


contacteaza prin email
Contacteza firma de cursuri prin email

Nume si Prenume
Email
Telefon
Mesaj
Cod securitate

Doresc sa ma inscriu la acest curs
( firma de cursuri trebuie sa confirme inscrierea )

Gaseste cursuriIti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!