Curs de calificare Schelar
Trimite mai departe

Categorie
Alte cursuri

Oras
Timisoara

Tip curs
in clasa

Diploma
Ministerul Muncii ?i Miniserul Educa?iei

Cod COR

Pagina cursului

Descriere curs
-->
Curs de schelar
I.Aspecte generale
Tipul cursului: ini?iere
Cod COR: 721432
Durata cursului: 5 s?pt?mâni
Curs autorizat: ANC, diplom? eliberat? de Ministerul Muncii ?i Miniserul Educa?iei
Loca?ie derulare: Timi?oara, Pia?a Iancu Huniade, nr 3, et.3
Perioad? estimat? a începerii cursului: noiembrie 2013

II. Descrierea cursului
Cursul de montator schele ?i esafodaje, pe scurt schelar, face parte din familia mare a cursurilor din categoria construc?ii.

III.Competen?e ?i cuno?tiin?e dobândite în urma absolvirii cursului
• Cuno?tin?e despre asigurarea desf??ur?rii activit??ilor la locul de munc?
• Abilit??i de comunicare ?i rela?ionare
• Cuno?tin?e despre aplicarea corect? a prevederilor legale
• Cuno?tin?e despre asigurarea cerin?elor de calitate ale lucr?rilor executate
• Cuno?tin?e despre verificarea atent? a rezultatului activit??ilor desf??urate ?i remedierea defec?iunilor
• Cuno?tin?e despre manipularea, transportarea ?i depozitarea produselor necesare
• Cuno?tin?e despre montarea ?i demontarea schelei/ e?afodajului
• Cuno?tin?e de aplicarea normelor de igien? ?i protec?ia muncii

IV.Acte necesare pentru înscriere:
• Copie act de identitate
• Copie certificat de na?tere
• Copie de pe certificatul de c?s?torie (dac? este cazul)
• Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricola/adeverin?a de absolvire
• Adeverin?? medical?
• Adeverin?? de practic?


Eurotraining
Adresa: Piata Huniade, Nr. 3, Et. 3 (Cladirea Modex)
Telefon: click pentru a vedea numarul de telefon
Website: http://www.scoalademeserii.ro


contacteaza prin email
Contacteza firma de cursuri prin email

Nume si Prenume
Email
Telefon
Mesaj
Cod securitate

Doresc sa ma inscriu la acest curs
( firma de cursuri trebuie sa confirme inscrierea )

Gaseste cursuriIti place site-ul www.vreaucurs.ro?
Spune si altora despre el!